Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.

Största ägarna, 31 juli 2022

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Haid-familjen 3 023 880 12 029 103 22,9 36,0
Tidstrand-familjen 2 736 120 7 079 828 15,0 29,3
Nordea Fonder 0 5 364 035 8,2 4,6
If Skadeförsäkring AB 0 2 427 530 3,7 2,1
Vanguard 0 1 270 993 1,9 1,1
Norges Bank 0 909 398 1,4 0,8
Dimensional Fund Advisors 0 821 230 1,3 0,7
Fidelity International (FIL) 0 728 173 1,1 0,6
SHB Fonder & Liv 0 591 420 0,9 0,5
BlackRock 0 522 330 0,8 0,4
SEB Fonder & Liv 0 472 124 0,7 0,4
Chahine Capital 0 383 366 0,6 0,3
WisdomTree Asset Management 0 382 752 0,6 0,3
Avanza Pension 0 345 157 0,5 0,3
AllianceBernstein 0 306 953 0,5 0,3
Total 15 största 5 760 000 33 634 392 60,1 77,7
Övriga  0 26 205 608 39,9 22,3
Totalt 5 760 000 59 840 000 100 100
Aktier ägda av Clas Ohlson 0 2 243 435 3,4 1,9
 

Ägarkategorier, 31 juli 2022

Kategori Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
Svenska privatpersoner 29 773 399 45,3 47,4 39 448
Svenska institutionella ägare 4 811 016 7,3 4,1 82
Utländska institutionella ägare 13 335 708 20,3 11,4 82
Övriga 13 185 036 20,1 33,3 1 223
Återköpta aktier 2 243 435 3,4 1,9 1
Anonyma ägare 4 534 841 6,9 3,9 N/A 
Totalt 65 600 000 100 100 42 354

 

Ägarfördelning efter innehav, 28 februari 2022

Storleksklass Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Antal kända ägare
1-500 3 774 077 5,8 3,2 34 526
501 - 1000 3 040 229 4,6 2,6 3 758
1001 - 5000 4 632 733 7,1 3,9 2 169
5001 - 10000 1 495 408 2,3 1,3 201
10001 - 20000 1 189 339 1,8 1,0 83
20001 - 46 835 710 71,4 84,0 100
Anonymt ägande 4 632 504 7,1 3,9 N/A
 Totalt 65 600 000 100 100 40 837
 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Meny Språk