Strategiska risker

De strategiska riskerna syftar till att säkerställa att bolagets affärsmodell på lång och kort sikt uppfyller kundernas och övriga intressenters krav och önskemål. Vidare avser de strategiska riskerna att påvisa förändringar i omvärlden med potentiellt betydande effekter på Clas Ohlsons verksamhet och affärsmål.

Omvärldsförändringar och konkurrens

Beskrivning

Detaljhandelslandskapet förändras i allt snabbare takt på grund av förändringar i t.ex. konsumentbeteenden, köpmönster och teknologi. Trafiken online ökar kraftigt på bekostnad av att besökstrafiken till fysiska butiker.

Vi ser också en ökad konkurrens från såväl nya som befintliga aktörer. Globala e-handlare och andra digitala aktörer breddar kontinuerligt sin affär och utmanar befintliga affärsmodeller. Många konkurrerar om samma kunder med liknande erbjudande och det är lättare än någonsin att göra jämförelser.

Riskhantering

Clas Ohlsons nya strategi för långsiktigt lönsam tillväxt syftar till att utveckla verksamheten online, erbjuda ett mer unikt och fokuserat produkterbjudande och samtidigt addera ett kompletterande tjänsteutbud för att möta den ökade konkurrensen.

Det innebär ett fortsatt arbete med att stärka vår digitala plattform, utveckla vårt produktsortiment och vårt tjänsteerbjudande. Vi ingår också partnerskap med andra för att utveckla ett relevant och konkurrenskraftigt kunderbjudande som inspirerar och hjälper våra kunder i vardagen.

Kunders köpbeteende och marknadsposition

Beskrivning

Ständigt uppkopplade konsumenter vill kunna handla när, var och hur de vill och de förväntar sig en smidig och konsekvent köpupplevelse oavsett försäljningskanal, skräddarsydd efter deras behov.

Den fysiska butiken blir i allt större utsträckning en arena för möten och upplevelser när allt fler gör sina inköp på nätet. Kunderna förväntar sig snabba, trygga och bekväma leveranser och vill kunna välja det som passar bäst i ögonblicket.

Riskhantering

Clas Ohlson har fortsatt fokus på att integrera och utveckla olika försäljningskanaler och leveransalternativ samt vår förmåga att interagera med kunderna i digitala kanaler för att ytterligare öka vår tillgänglighet och servicenivå.

Digitaliseringen ger oss verktyg att bättre förstå konsumentbeteenden, driva försäljning, bygga lojalitet samt att på ett smidigt sätt kunna möta kunden genom hela besluts- och köpprocessen, med respekt för kundens integritet (GDPR).

Sortiment, erbjudande och kommunikation

Beskrivning

Bolagets viktigaste uppgift är att erbjuda kunderna ett relevant, attraktivt och prisvärt sortiment. Om Clas Ohlson skulle missbedöma nya trender inom såväl produkter och tjänster som kommunikation kan det innebära lägre tillväxt och lönsamhet.

Riskhantering

Clas Ohlson arbetar med djupgående marknads- och konkurrensanalyser för att skapa goda förutsättningar för att kunna utforma ett attraktivt och prisvärt erbjudande.

Clas Ohlson arbetar kontinuerligt för att ha ett tydligt och inspirerande butiks- och onlinekoncept, rätt prissättning och service i världsklass.

Tillväxt 

Beskrivning

Clas Ohlson ska utveckla verksamheten, växa och stärka varumärket på de marknader där vi är verksamma. Vi utvecklar vårt kunderbjudande, våra försäljningskanaler och ett kompletterande tjänsteutbud. Risken är att investeringarna i tillväxt inte ger avsett resultat.

Riskhantering

Vi genomför djupgående marknads- och konkurrentanalyser före beslut om strategiska investeringar i kunderbjudandet och försäljningskanaler och drar nytta av de erfarenheter som finns från tidigare satsningar.

Meny Språk