Våre bærekraftmål og SDG

Innenfor rammene for de globale målene for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals – SDG) har verden blitt enige om å utrydde ekstrem fattigdom, redusere forskjellen mellom fattig og rik, løse klimakrisen og fremme fred og rettferdighet.

Gjennom felles anstrengelser i alle samfunnssektorer, kan vi gjøre denne visjonen til virkelighet. Clas Ohlson skal bidra med å jobbe strategisk med bedriftens viktigste bærekraftspørsmål.

For mer informasjon om våre bærekraftmål og prioriteringer kan du lese årsrapporten vår.

Meny Språk