Vesentlighet

Clas Ohlson arbeider etter en tydelig prosess for å analysere, prioritere og validere våre viktigste bærekraftspørsmål.

Vesentlighetsprosessen, hvis fem steg er beskrevet i illustrasjonen under, gjør det mulig å sammenligne hvordan de forskjellige temaenes betydning forandrer seg fra år til år.

Gjennom å involvere interne og eksterne representanter i arbeidet, får vi innsikt i hvordan vi kan skape verdi for våre interessenter. Dessuten kan vi bedre analysere hvordan bærekraftspørsmål påvirker vår måte å håndtere risiko på og utvikle nye forretningsmuligheter.

Forankret i styret

Utfallet av analysen forankres i ledelsesgruppen og styret og integreres i strategien. Dybdeintervjuer med viktige interessenter har gitt oss større innsikt i hvordan bærekraftarbeidet bidrar til utviklingen av Clas Ohlson.

Meny Språk