Vår verdikjede

For å håndtere vår negative og positive påvirkning på en effektiv måte, må vi forstå hvor i verdikjeden vi kan utgjøre størst forskjell.

Verdikjedeperspektivet hjelper oss å identifisere muligheter og risikoer og bedre forstå hvor vårt ansvar begynner og slutter. Det hjelper oss å ta ansvar samtidig som vi skaper verdier for våre interessenter.

Last ned bilder som PDF (på svensk)

Meny Språk