Vår rolle i samfunnet

Ved å være en positiv kraft i samfunnet der vi opererer, styrker vi tilliten til medarbeiderne, kundene og interessentene våre.

For å utvikle og gjennomføre strategiske initiativer, samarbeider vi med eksterne aktører, som Redd Barna og Miljøagentene. Arbeidet vi gjør sammen påvirker lokalsamfunnet positivt og skaper engasjement hos medarbeiderne våre. Disse initiativene gjør at flere lærer om hva vi prioriterer i vår strategi og hvorfor, samt at initiativene bidrar til å styrke merkevaren Clas Ohlson.

Vi har valgt å fokusere på barns rettigheter. Dette gjør vi fordi barns rett til et trygt hjem og en trygg oppvekst har en direkte tilknytning til vår forretningsplan – hjemmet.

Vi støtter FNs barnerettighetsprinsipper, utarbeidet av FNs Global Compact, Redd Barna og UNICEF.

Vi samarbeider med Redd Barna for å få leverandørene våre i Kina til å fremme rettigheter og velferd for migrantarbeidere og barna deres.

Vi samarbeider også med World Childhood Foundation for å gi alle medarbeidere muligheten til å lære hvordan man forebygger vold og seksuelle overgrep mot barn ved å være en «viktig voksen».

Vi skal fremover fortsette å ha fokus på de ulike initiativene vi samarbeider om med organisasjoner som Redd Barna og CCR CSR, World Childhood Foundation og Quizrr.

Clas Ohlson er representert i den frittstående stiftelsen Clas Ohlson Foundation. Stiftelsen har sitt virke innenfor innovasjon og entreprenørskap i Dalarna i Sverige, og støtter utdanning av barn og unge, samt hjelp mennesker i nød gjennom Redd Barna. Stiftelsen støtter også Ung Företagsamhet og Insjön skole (Dalarna, Sverige).

Meny Språk