God forretningsetikk og overholdelse av lover og regler

Våre etiske retningslinjer og våre retningslinjer for god forretningsskikk definerer de krav og holdninger både medarbeidere og samarbeidspartnere forventes å leve opp til.

De etiske retningslinjene våre definerer hvilke krav og holdninger vi forventer at både medarbeiderne våre og samarbeidspartnerne våre lever opp til.

De etiske retningslinjene våre (code of conduct) beskriver forpliktelsene våre til å følge strenge, etiske normer når vi gjør forretninger. De beskriver hvilke forventninger vi har til alle medarbeiderne og samarbeidspartnerne våre.

Både toppledelsen og alle ansatte som jobber med større innkjøp og avtaler må gjennom regelmessig opplæring. Også samarbeidspartnerne våre læres opp med jevne mellomrom. Opplæringen gjennomføres i mindre grupper, på et relevant språk og med lokal tilpasning.

Clas Ohlson skal alltid handle i samsvar med de etiske retningslinjene våre, uansett hvor i verden vi gjør forretninger. Det er spesielt viktig å vurdere og håndtere etiske risikofaktorer når vi ekspanderer til nye innkjøpsmarkeder.

De etiske retningslinjene inkluderes i alle innkjøpsavtaler, og vi etterstreber å inkludere dem i alle andre typer avtaler av et visst omfang. Vi er tydelige på at brudd på disse retningslinjene kan få både arbeidsrettslige og strafferettslige konsekvenser og føre til at vi avslutter samarbeidet.

Vi har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser og jobber hele tiden med å sikre at retningslinjene våre overholdes. Dette gjør vi blant annet ved å informere, både internt og hos eksterne partnere, og ved å ta initiativ til videre opplæring. Vi gjennomfører dessuten uannonserte revisjoner med jevne mellomrom.

Clas Ohlson har valgt å fokusere på barns rettigheter. Vi har tidligere samarbeidet med Ecpat for å sikre et høyt etisk nivå i alle selskapets prosesser og i vår interne politikk. Vi har installert NetClean på alle konsernets datamaskiner for å oppdage og stoppe alt materiale som viser seksuelle overgrep mot barn.

Meny Språk