Et redusert klimaavtrykk

Vi jobber hele tiden med å redusere de totale utslippene av CO2 fra virksomheten vår. Produkter er en stor del av kjernevirksomheten vår, og miljøpåvirkningen vår kommer i hovedsak fra produksjon, transport og omsetning av disse.

For å redusere CO2-utslipp fra varetransport, unngår vi flytransport, bruker tog heller enn lastebil, optimaliserer og samlaster. Vi jobber målrettet og ser allerede stor fremgang.

Samlasting og fyllingsgrad

Tidligere har det vært vanlig å sende tomme containere til leverandørene for lasting. Etter mange års arbeid, har vi nå fått til et godt samarbeid for å samlaste gods fra Asia. Godset sendes nå til samlastingsterminaler og lastes på containere der. Vi er stolte av å se at effekten av dette arbeidet begynner å synes.

Når vi samlaster på terminal, jobber vi samtidig med å fylle containerne våre så godt som mulig. Dette bidrar til å redusere de indirekte utslippene våre fra innkjøp av varer, logistikk og materialforbruk.

De viktige samarbeidspartnerne våre

Vi velger samarbeidspartnere som har lignende mål for bærekraft som vi har. På den måten kan vi ta et felles ansvar for transporten vår.

Vi vil tilby kundene flere miljøvennlige alternativer for hjemlevering. Derfor stiller vi høye krav til distributørene våre.

Gjennom samarbeidet vårt med blant andre Porterbuddy og Kolonial i Norge, og Budbee og MatHem i Sverige, kan vi optimalisere transportflyten vår for hjemlevering. Selv om dette per i dag er en liten del av transportkjeden, gjør slike samarbeid det mulig for oss å øke kundens bevissthet samtidig som vi reduserer utslippene våre.

Effektivt energiforbruk

Det er viktig for oss å bruke strøm så effektivt som mulig i alle våre lokaler, også i butikkene. For å kunne gi kundene våre en mest mulig klimaeffektiv distribusjon, foretrekker vi å bruke fornybare energikilder til elektrisitet og oppvarming.

Vi jobber med et program for å effektivisere energibruken og redusere miljøpåvirkningen vår. For eksempel bytter vi ut eksisterende belysning med mer energieffektiv LED-belysning når vi bygger om eller åpner nye butikker.

EU har i dag et mål om å effektivisere energibruken med minst 27 prosent fra 2014 til 2030. I regnskapsåret 2018/2019 satte Clas Ohlson seg et enda mer ambisiøst mål om 30 prosent i samme periode. Ved utgangen av regnskapsåret (2018/2019) hadde vi oppnådd 15 prosent energieffektivisering, og er halvveis til målet.

Klimarapportering

Clas Ohlson har siden 2015 rapportert i henhold til Greenhouse Gas (GHG)-protokollen, et globalt, standardisert rammeverk for å forstå, måle og kontrollere klimautslipp. Her deles utslippene inn i tre ulike «scopes»:

·        Scope 1: Direkte utslipp fra vår egen virksomhet.

·        Scope 2: Indirekte utslipp fra energiforbruk vi har kjøpt, for eksempel strøm og oppvarming.

·        Scope 3: Alle andre indirekte utslipp som forekommer ellers i verdikjeden vår, altså utenfor Clas Ohlson, både før og etter oss (oppstrøms og nedstrøms).

Vi har hittil fokusert først og fremst på Scope 1 og 2 (vår egen virksomhet), samt deler av Scope 3 (transport og forretningsreiser). Vi ser allerede at tiltakene våre gir resultater og øker nå både hvor mye og hva vi rapporterer, særlig innenfor Scope 3 (utenfor vår egen virksomhet).  

Vi jobber med å øke transparensen og kommunisere tydeligere om utslippene våre overfor våre interessenter.

Samtidig hever vi ambisjonsnivået for målene vi skal nå. Der vi tidligere har satt oss relative mål, setter vi nå absolutte og vitenskapsbaserte mål. Dette innebærer for eksempel at vi går fra å ha et mål om å redusere transportutslippene i forhold til omsetningen, til å redusere utslippene vi selv kan påvirke (Scope 1 og 2) med 40 prosent innen 2030. 

Meny Språk