Et bærekraftig tilbud

Vi ønsker å forenkle hverdagen i alle hjem. Ved å tilby en kombinasjon av produkter, rådgivning og tjenester, vil vi hjelpe kundene våre til å velge en mer bærekraftig livsstil.

I Clas Ohlson jobber vi hele tiden for å forbedre både materialvalgene og kvaliteten på produktene våre. Vi ser stadig etter smartere måter å bruke materialene og ressursene på.

Vi jobber generelt med å minimere bruken av farlige kjemikalier i sortimentet vårt, spesielt i produkter som skal brukes av barn eller kan komme i kontakt med hud eller næringsmidler. For alle slike produkter fra våre egne merker stiller vi derfor strengere krav enn loven pålegger oss.

Vi jobber hele tiden med kvalitet og design for å tilby bærekraftige produkter. Det er avgjørende for at produktet skal ha best mulig levetid og størst mulig sjanse for å kunne repareres eller gjenbrukes (sirkulær bruk). Å enkelt kunne demontere produktene er viktig for å sikre at mest mulig kan gjenvinnes når produktet ikke lenger kan brukes. 

Produkter for en bærekraftig livsstil

Produkter for en mer bærekraftig livsstil er produkter som er mer bærekraftige enn andre produkter det er naturlig å sammenligne dem med. Vi merker produktene i butikk og på nett med «Et bærekrafig valg».

I tillegg til miljømerkingene FSC, Svanemerket, EU Ecolabel og Oeko-Tex, har vi utviklet en modell for å kunne ta bedre valg og fremme et mer bærekraftig sortiment.

Modellen kan oppsummeres slik: Et mer bærekraftig produkt skal ha en renere produksjonsprosess eller være laget av bedre materialer og komponenter. Produkter som sparer ressurser når det er i bruk eller er bedre egnet til resirkulering, regnes også som mer bærekraftige.

Vi bedømmer hvert produkt for seg. Alle produkter må ikke oppfylle alle kriteriene, men det må totalt sett være mer bærekraftig enn alternativene som finnes på markedet.

Kunnskap om bærekraft er ferskvare. Ny forskning og teknologi betyr at hva som regnes som mest bærekraftig forandrer seg med tiden. Derfor må alle produkter vurderes og revurderes over tid.

Fra 2018/2019 startet vi arbeidet med å klassifiserer produktene våre ut fra den nye modellen. Vi jobber spesielt med å øke andelen bærekraftige elektroniske produkter.

Målet er at minst 25 prosent av omsetningen skal komme fra mer bærekraftige produkter innen april 2021.

Se våre utvalgte bærekraftige produkter her. 

Utfasing av mindre bærekraftige produkter

For å kunne øke andelen bærekraftige produkter, faser vi ut mindre bærekraftige produkter.

I 2019 erstattet vi engangsgrillen med smarte, bærbare alternativer. Både salg og bruk av flere engangsartikler i plast ble også faset ut. Sugerør og drikkebeger er allerede erstattet med alternative produkter av papir.

Innen april 2021 skal alle engangsartikler for mat være laget av biobaserte materialer, ikke plast. Fryseposer og avfallsposer skal produseres av biobasert eller gjenvunnet materiale, og all emballasje skal kunne gjenvinnes.

I regnskapsåret 2019/20 jobber vi med å utvikle en strategi for tre og papir.

Tjenester som bidrar til en sirkulær økonomi

Vi ønsker å øke utvalget av tjenester som bidrar til en sirkulær økonomi ved å gjøre det enklere for kundene våre å leve mer bærekraftig. Derfor satser vi blant annet på utleie av verktøy og reparasjon av produkter. Vi har også et bredt sortiment med reservedeler.

I Sverige og Norge tilbyr vi oppbevaringstjenesten Vinden, samt at vi i Sverige har hjemmefikser-tjenesten Clas Fixare.

Meny Språk