En attraktiv og bærekraftig arbeidsgiver

Clas Ohlson har omtrent 5000 ansatte og over 300 butikker i tre land, samt netthandel i fem land.

Clas Ohlson skal være en inkluderende organisasjon hvor vi respekterer hverandre og handler i samsvar med kulturen vår og verdigrunnlaget vårt.

Mangfold er viktig for oss. Vi mener at mangfold er en ressurs for å få en mer dynamisk og kreativ arbeidsplass, og oppmuntrer derfor alle medarbeidere til å være seg selv. Det skal være takhøyde for nye ideer og innfallsvinkler. Vi har nulltoleranse for diskriminering.

Mangfold hos oss er bra for kundene våre. Når vi som jobber i Clas Ohlson gjenspeiler mangfoldet i kundebasen vår, er vi bedre rustet til å forstå og møte kundene på en bedre måte.

Vi er opptatt av likestilling, og målet vårt er at det skal være en kjønnsfordeling på minst 60/40 i alle deler av organisasjonen.

Vi har også satt oss et mål om internasjonalt mangfold: 15 prosent av medarbeiderne våre skal være født i et annet land enn det de jobber i. Per 2019 gjelder dette 9 prosent av Clas Ohlsons medarbeidere, mens 14 prosent har foreldre født i utlandet.

Det er viktig for Clas Ohlson å kunne tilby et stimulerende og sunt arbeidsmiljø. Vi vil være en arbeidsplass som gir medarbeiderne tillit, fellesskap og trygghet. Medarbeiderne våre skal kunne ha det bra, både fysisk og psykisk, når de er på jobb hos oss.

Meny Språk