En ansvarlig leverandørkjede

Vi er nøye med at produktene våre skal produseres på en ansvarlig måte. Lover og regler skal overholdes og de etiske retningslinjene våre skal følges gjennom hele verdikjeden.

Clas Ohlson krever at alle leverandørene våre skal godkjenne de etiske retningslinjene våre (code of conduct) og bestå en revisjon. Interne revisjoner utføres av oss, mens Sedex står for de eksterne revisjonene.

De fleste produktene vi selger produseres i land der det er en økt risiko for avvik fra retningslinjene våre. Cirka 70 prosent av produktene våre produseres i Asia, hovedsakelig i Kina, som er vårt største innkjøpsmarked.

Før vi innleder et samarbeid med en ny leverandør, for eksempel i Kina, gjennomfører vi en egen revisjon. Vi kontrollerer at alle samarbeidspartnere lever opp til retningslinjene våre for arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.

Etter at en leverandør har blitt godkjent, gjennomføres en ny revisjon omtrent annethvert år. Revisorene gjør anmeldte og uanmeldte kontroller hos leverandørene våre.

Vi samarbeider ikke med leverandører som har alvorlige avvik de ikke kan rette opp i.

Langsiktighet

Det er en utfordring å skape varige endringer for arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø i logistikknettverket.

For å se på hvordan vi kan skape langsiktige, gode resultater sammen med leverandørene våre, har vi startet et pilotprosjekt med noen utvalgte fabrikker.

Vi jobber med det digitale verktøyet Quizrr for å lære opp kinesiske leverandører. Arbeidere og ledere på alle nivåer får opplæring i arbeidsforhold, rettigheter og plikter, helse og sikkerhet.

I mange år har vi også samarbeidet med Redd Barna og CCR CSR (The Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility). Vi jobber blant annet med å lære opp kinesiske migrantarbeidere i hvordan de best kan være foreldre på avstand. Det kan du lese mer om her.  

Ved å velge de rette leverandørene og bygge sterke relasjoner med dem, bidrar vi til positive forandringer og bedre arbeidsvilkår i forsyningskjeden.

Sporbarhet i logistikknettverket

Det stilles stadig strengere kravene til sporbarhet i logistikknettverket. Derfor jobber vi nå med å se ekstra godt over ansvarsnivået vårt og definere risikoer.

Fordi elektronikkspørsmålet er viktig for oss, vil vi fokusere spesielt på dette fremover. For å utvikle et system for å spore elektriske og elektroniske produkter, deltar vi i prosjektet KEEP.

Meny Språk