Effektiv og bærekraftig emballasje i hele verdikjeden

Emballasje finnes i hele verdikjeden vår. Vi ser at det er mye vi kan gjøre for å ta mer bærekraftige valg og bruke emballasjen mer effektivt.

For å få til en mer effektiv emballasjebruk, må vi involverer flere funksjoner i organisasjonen: distribusjonssentralen, logistikkavdelingen, innkjøpskontoret i Kina og produktutviklings- og designteamet, blant annet.

Ved å ta smarte valg allerede i design- og innkjøpsfasen, kan vi redusere bruken av emballasjematerialer. Vi samarbeider med utvalgte leverandører, velger materialer som kan gjenvinnes og passer på at det er mulig å skille ulike materialer fra hverandre. Siden det er vanskeligere å gjenvinne farget plast og plast med trykk, unngår vi begge deler.

Vi bruker også en nye modellen vi har utarbeidet som skal hjelpe oss å ta bedre valg og fremme et mer bærekraftig sortiment.

Plast i produktemballasje

Vi jobber for tiden med å sette oss tydeligere mål for plast i produktemballasje og utformer blant annet en emballasjestrategi.

Et av målene er å redusere bruken av unødvendig plastemballasje på produkter vi kjøper direkte fra leverandørene våre i Asia. Vi har allerede tatt en rekke forebyggende grep. Et konkret mål var at vi innen desember 2019 skulle redusere antall plastposer brukt til emballasje med én million.

Butikkmedarbeiderne våre påvirkes direkte av all emballasjen som kommer inn i butikken hver dag. De er også svært engasjerte. Vi oppnår best resultater ved å involverer medarbeiderne våre i arbeidet med å redusere og forbedre emballasjen. I februar 2019 opprette vi derfor et fora i våre digitale kanaler hvor medarbeiderne våre gi oss fortløpende tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre emballasjen og produkter.

Takket være responsen fra medarbeiderne våre og en konstruktiv dialog med leverandørene våre, har vi per i dag redusert antallet plastposer brukt som emballasje med over 800 000. Vi nådde ikke målet om en million, men det skyldtes blant annet at en rekke poser ble eliminert tidligere i verdikjeden. Leverandørene i prosjektet var proaktive og tok i bruk de nye retningslinjene våre tidligere enn vi forventet. Fordi de reduserte plastposebruken allerede da vi bestilte nye artikler, har vi fjernet flere poser enn det vi ser i vår egen statistikk.

Clas Ohlsons plaststrategi

Innen regnskapsåret 2020/2021 skal alle engangsartikler for mat – altså drikkebeger, tallerkener, bestikk og sugerør – være laget av biobasert materiale som ifølge EU ikke defineres som plast. Ambisjonen vår er å nå målet enda tidligere.

Alle fryseposer og avfallsposer skal være laget av biobasert eller gjenvunnet materiale.

Vi fjerner også engangsartikler i plast fra alle våre arbeidsplasser, inkludert personalrom i butikk, kontorer og distribusjonssentralen i Insjön.

Meny Språk