Vår rolle i samfunnet

Gjennom å være en positiv kraft i samfunnet, øker vi tilliten til Clas Ohlson hos medarbeidere, kunder og andre interessenter.

Å se vår påvirkning fra kommende generasjoners perspektiv gir oss den langsiktigheten vi trenger i arbeidet vårt. Derfor fokuserer vi på spørsmål om barns rettigheter og støtter FNs Prinsipper for barn og næringslivets ansvar.

I Kina har Clas Ohlson lenge jobbet forebyggende med spørsmål rundt barnearbeid og barnas rett til samvær med foreldre. Vi er også aktive med å informere og involvere barn på våre nordiske markeder i aktiviteter koblet til viktige miljøspørsmål.

Meny Språk