Produkter for en mer bærekraftig livsstil

Interessen for bærekraftspørsmål øker i samfunnet. Dette innebærer blant annet at kundene i høyere grad ønsker å kjøpe varer og tjenester som muliggjør en bærekraftig livsstil.

Derfor prioriterer Clas Ohlson å tydeliggjøre hvilke deler av utvalget vårt som potensielt kan møte kundenes forventning på dette området. 

For å definere hvilke produkter som er mest relevante å trekke frem, har vi utviklet bærekraftkriterier som er mer omfattende enn de generelle kravene vi stiller angående kvalitet, produktsikkerhet og arbeidsvilkår.

Et produkt som oppfyller noen av kriteriene skal tydelig vise en høyere bærekraftsprestasjon enn sammenlignbare, gjennomsnittlige alternativ på markedet.

Produkter for en mer bærekraftig livsstil skal oppfylle våre generelle krav og minst ett av følgende kriterier:

  • Reduserer energi- eller vannforbruket i hjemmet
  • Lett å gjenvinne eller er produsert av resirkulert materiale
  • Gjenbruker eller minsker avfall
  • Har en forbedret miljøprestasjon, f.eks. miljømerkede produkter
  • Materialbruken er optimert eller spesielle kjemiske stoffer er faset ut.

For hvert og ett av disse kriteriene utarbeides spesifikke produktkrav (attributter) som definerer hvilken prestasjon produktet skal ha. Til hvert produktkrav er det også beskrevet hvilken type verifikasjon og dokumentasjon som kreves som belegg for å sikre at prestasjonskravene er oppfylte. 

Hvordan vi arbeider

Clas Ohlsons bærekraftavdeling utvikler og oppdaterer bærekraftskriteriene og tilhørende produktkrav. Nye kriterier og oppdateringer godkjennes av en særskilt komité bestående av Clas Ohlsons sortimentssjef, bærekraftsjef og en ekspert på kjemiske stoffer.

Det praktiske arbeidet med å anvende kriteriene og produktkravene utføres av Clas Ohlsons innkjøpsavdeling og er integrert i innkjøpsprosessen.

Med våre mer bærekraftige tilbud øker vi bevisstheten hos forbrukerne og styrker varemerket.

Vårt mål

Produkter for en mer holdbar livsstil skal stå for 25 prosent av omsetningen i løper av 2020.

Meny Språk