Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Mer enn 70 prosent av produktene våre produseres i land med en høyere risiko for brudd på våre etiske retningslinjer. Derfor er det viktig å kontinuerlig kontrollere og følge opp at våre leverandører lever opp til våre krav når det gjelder arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.

Oppfølgingen av våre etiske retningslinjer bidrar til bedre forhold for leverandører, deres ansatte og lokalsamfunnet.

For å forsøke å bidra til en varig positiv endring hos leverandørene utfører vi kontroller kontinuerlig, dessuten satser vi på opplæring sammen med andre foretak og organisasjoner.

Hvordan vi arbeider

Clas Ohlsons etiske retningslinjer definerer de krav vi stiller til våre leverandører innen menneskerettigheter, arbeidsrettslige forhold, helse og sikkerhet og miljø.

Vi har godt forankrede prosesser for å kontrollere at kravene blir fulgt og for oppfølging av brudd på de etiske retningslinjene.

Før vi innleder et samarbeid med en ny leverandør vurderer vi om kravene er oppfylt. Dersom leverandøren ikke oppfyller kravene eller er villig til å imøtekomme våre krav, innleder vi ikke samarbeid. Minst annethvert år blir leverandørene vurdert med hensyn til kravene i våre etiske retningslinjer.

Clas Ohlson samarbeider med Sedex, verdens største partnerskap for økt transparens med hensyn til ansvarlige innkjøp. Dette samarbeidet forankrer vårt ambisjonsnivå, gir oss økt effektivitet i kontrollarbeidet og gjør det mulig å fokusere ressursene våre på strategiske initiativ som bidrar til varige endringer hos våre leverandører.

Vårt mål

Minst 98 prosent av leverandørene skal følge våre etiske retningslinjer når det gjelder arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø, uten alvorlige brudd.

Meny Språk