Materiale og kjemiske stoffer i produktene

Vi ser et større engasjement fra forbrukerne, strengere lovkrav og en større forståelse av hvordan kjemiske stoffer påvirker miljøet og helsen vår.

De fleste produktene i Clas Ohlsons vareutvalg er underlagt forskjellige EU-direktiv og forskrifter som angår sikkerhet, miljø- og helsefarer.

Et produkt kan være underlagt ett eller flere lovverk, avhengig av hvilke typer risikoer som er forbundet med produktet. Utover disse lovene finnes det også nasjonale krav i de landene Clas Ohlson selger produktene sine. Clas Ohlson har i tillegg egne krav med hensyn til potensielt skadelige stoffer i produktene.

Med tydelige krav til våre leverandører, god kontroll og økt transparens, sørger vi for at vi ligger skrittet foran og opprettholder våre kunders tillit.

Allerede nå stiller vi høyere krav enn lovene for produkter som benyttes av barn, og produkter som kommer i kontakt med hud eller næringsmiddel.

Vi fortsetter å forbedre prosessene våre for å håndtere, kontrollere og kunne være transparente med informasjon som vedrører kjemiske stoffer i produktene våre. Det gir oss forutsetninger for å identifisere og prioritere kjemiske stoffer som bør fases ut.

Hvordan vi arbeider

Vi har definert en prosess for hvordan vi årlig oppdaterer våre krav som gjelder kjemiske stoffer i produktene. Vi har tydeliggjort rutiner for stikkprøvekontroller av ferdige produkter og klargjort ansvar og mandat for de gangene vi finner avvik under produktkontrollene våre.

Eksempler på områder som oppdateres er kravene til myke plastflater som kommer i kontakt med huden ved bruk og kravene som gjelder trykkfarger og silikon som kommer i kontakt med næringsmiddel.

Clas Ohlson har sammen med andre foretak sluttet seg til en avtale om å på frivillig basis dele testresultat og informasjon med leverandører og foretak som selger produktene, når avvik blir identifisert. Vår ambisjon er å implementere nye vitenskapelige funn i den årlige oppdateringen av våre krav til kjemiske stoffer. På denne måten vil vi høyne våre egne krav.

Meny Språk