God forretningsskikk

Våre etiske retningslinjer og våre retningslinjer for god forretningsskikk definerer de krav og holdninger både medarbeidere og samarbeidspartnere forventes å leve opp til.

Clas Ohlson har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. Vi arbeider for at alle skal forstå sin rolle og selskapets forventninger om at alle skal handle i tråd med våre retningslinjer for god forretningsskikk uansett hvor i verden vi gjør forretningene våre. Opplæring av medarbeidere foregår kontinuerlig.

Vårt mål

I 2017/18 skal vi fortsette å lære opp medarbeidere og samarbeidspartnere samt koble spørsmålet tydeligere til menneskerettigheter.

Styring

Retningslinjene for god forretningsskikk og våre etiske retningslinjer inkluderes i samtlige innkjøpsavtaler. Vi forsøker også å inkludere dem i alle andre store avtaler. Ansvaret for retningslinjene ligger hos vår sjefsjurist. 

Meny Språk