Å være en attraktiv arbeidsgiver

Egenskapen å kunne tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere er viktig for at selskapet skal være konkurransedyktig. Når kampen om arbeidskraft blir hardere og hardere, er det enda viktigere for Clas Ohlson å være et verdistyrt og bærekraftig selskap.

Det er også viktig for oss å kunne tilby et stimulerende og sunt arbeidsmiljø, hvor våre medarbeidere føler seg fysisk og psykisk vel og opplever tillit, fellesskap og trygghet.

Clas Ohlson jobber aktivt og forebyggende for å øke nærværet, blant annet gjennom å satse på lederskap, kompetanseutvikling og preventive tiltak. God helse, sikkerhet og velvære er alle viktige fremgangsfaktorer.

Vi tror mangfold gagner innovasjon og hjelper oss å forutse fremtidige behov og utfordringer.

Hvordan vi jobber

Vi har felles retningslinjer og prosesser som styrer hvordan vi jobber med personalspørsmål. I tillegg styres arbeidet gjennom vårt HR-forum hvor vi prioriterer, koordinerer, følger opp og evaluerer arbeidet vårt.

Introduksjonsprogrammet vårt sørger for at alle nyansatte får en bred forståelse for Clas Ohlsons historie og verdier, vår visjon, misjon og vårt bærekraftsarbeid.

Alle medarbeidere får kontinuerlig kompetanseutvikling og individuelt tilpasset videreutdanning, individuelt eller i gruppe. Clas Ohlson Academy samordner og driver opplæring på alle nivåer og på samtlige markeder, digitalt og i klasserom.

Vi ser at nye arbeidsoppgaver er en vei til nye utfordringer innen konsernet, og det finnes store muligheter for å få dypere kunnskap eller bytte retning og å jobbe internasjonalt. Gjennom karriereplanlegging og intern utvikling sørger vi for at Clas Ohlson-ånden følger med oss til nye markeder.

Vårt mål

Målsettingen vår er at nærværet skal overstige 96 prosent på årsbasis.

Målet er at ingen kjønn utgjør mindre enn 40 prosent i hver spesifikke yrkeskategori. Vi jobber også for en bedre aldersbalanse og streber etter å rekruttere flere eldre medarbeidere til virksomheten vår.

Meny Språk