Prioriterte områder

Våre åtte prioriterte områder beskriver de miljømessige og sosiale aspektene vi skal jobbe med. De beskriver hvordan vi skaper verdi og hvordan vi måler fremgang.

1. Produkter for en mer bærekraftig livsstil

Vi har en viktig rolle å spille for å øke bevisstheten rundt produktenes miljøprestasjon og presentere løsninger som muliggjør en mer bærekraftig livsstil for kundene våre. 

Les mer her

2.  Ressurseffektive forretningsmodeller

Gjennom å utvikle mer ressurseffektive forretningsmodeller kan vi bidra til samfunnets skifte fra et tradisjonelt lineært syn på produksjon, bruk og avfall til en mer sirkulær økonomi.

Les mer her

3.  Å være en attraktiv arbeidsgiver

Det er viktig for oss å kunne tilby et stimulerende og sunt arbeidsmiljø, hvor våre medarbeidere føler seg fysisk og psykisk vel og opplever tillit, fellesskap og trygghet.

Les mer her

4.  Energieffektivitet

Når vi fortsetter å vokse som selskap er det viktig at våre CO2-utslipp ikke vokser i samme takt. Mer enn 80 prosent av de CO2-utslippene vi har størst mulighet å påvirke er forbundet med produkttransporter.

Les mer her

5.  Materiale og kjemiske stoffer i produktene

Vi ser et større engasjement fra forbrukerne, strengere lovkrav og en større forståelse av hvordan kjemiske stoffer påvirker miljøet og helsen vår. Med tydelige krav til våre leverandører, god kontroll og økt transparens sørger vi for at vi ligger skrittet foran og opprettholder den tilliten kundene våre har gitt oss.

Les mer her

6. Menneskerettigheter og arbeidsvilkår

Drøyt 70 prosent av produktene våre produseres i land med en høyere risiko for brudd på våre etiske retningslinjer. Derfor er det viktig å kontinuerlig kontrollere og følge opp at våre leverandører lever opp til våre krav når det gjelder arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.

Les mer her

7.  God forretningsskikk

Clas Ohlson har en sterk bedriftskultur, og verdigrunnlaget vårt utgjør fundamentet for å være et ansvarlig og tillitvekkende selskap. Våre etiske retningslinjer og retningslinjer for god forretningsskikk definerer de krav og holdninger både medarbeidere og samarbeidspartnere forventes å leve opp til.

Les mer her

8.  Vår rolle i samfunnet

Gjennom å være en positiv kraft i de samfunnene hvor vi har virksomheten vår øker vi tilliten som er gitt oss av medarbeidere, kunder og andre lokale interessenter.

Les mer her

Meny Språk