Vår bærekraftighetsagenda

Bærekraft er en forutsetning for langsiktig lønnsomme forretninger. Hos Clas Ohlson integrerer vi miljø og sosiale aspekter i selskapets strategi og organisasjon. Dette gjør vi under mottoet: "Herfra til en bærekraftig fremtid."

Våre kunder og medarbeidere skal føle seg trygge på at produktene og tjenestene vi selger er sikre å bruke, har blitt produsert under gode arbeidsforhold og transporteres med så liten miljø- og klimapåvirkning som mulig.

For å lykkes med utfordringen om å ha et bærekraftig tilbud kreves det også at vi hele tiden utvikler vareutvalget og tjenestene våre, slik at de muliggjør en mer bærekraftig livsstil.

”Herfra til en bærekraftig fremtid” beskriver også den reisen vi gjør som selskap. Det tydeliggjør vår ambisjon og beskriver våre viktigste spørsmål.

Vi har åtte prioriterte bærekraftområder som vi navigerer etter. Etter dialog med våre viktigste interessenter har vi kommet fram til disse og dokumentert det i en analyse.

Ambisjoner

2020: Et bærekraftig kundetilbud

Vi fremmer varer og tjenester for en mer bærekraftig livsstil og hjelper kundene våre med å redusere sin miljøpåvirkning.

Vårt bærekraftige kundetilbud spiller en fremtredende rolle og bidrar til å nå Clas Ohlsons visjon. Vi uttrykker med dette klart vår rolle innen sirkulærøkonomien.

Langsiktig ambisjon: En ressurseffektiv verdikjede

Vi gjenbruker, gjenvinner og oppfinner produkter og tjenester, samt utvikler vår måte å arbeide på. Alt for å bidra til en mer ressurseffektiv verdikjede.

Mot en ressurseffektiv verdikjede

Tradisjonelt har detaljhandel handlet om å selge produkter. Å utvikle tjenester som hjelper kundene å leve mer bærekraftig gjennom å forlenge levetiden og gjenbruke produkter er sentralt for å oppnå en høyere grad av ressurseffektivitet.

Vi har en langsiktig ambisjon om å bidra til en ressurseffektiv verdikjede. For å oppnå dette må vi fremme transparens, effektivisere og utvide vårt tilbud av ressurseffektive løsninger som komplement til varetilbudet.

Meny Språk