Hållbarhet i fabriker

Vi granskar fabriker kopplat till samhällsansvar och ur miljösynpunkt.

Vi granskar alla fabriker för att se till att de människor som arbetar där gör det under säkra och rättvisa förhållanden. Fabriksrevisioner görs innan vi ingår ett samarbete med leverantören, de görs även under vårt samarbete.

Vi arbetar kontinuerligt med vårt samhällsansvar, bland annat genom att följa upp våra krav i vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer.

Vår uppförandekod utgör grunden för arbetet med att övervaka och utveckla vår leverantörskedja. Det är en integrerad del av vår verksamhet och ställer krav på mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter, miljö, påverkan på barns rättigheter och affärsetik.

För att få en bra överblick och förståelse för våra leverantörer genomför vi revisioner för att kontrollera hur väl de uppfyller våra affäretiska riktlinjer och vår uppförandekod, och för att kunna ge råd och följa upp på deras förbättringar.

Vi tror på ständiga förbättringar och strävar efter att göra en positiv påverkan hos våra leverantörer. Vi erbjuder utbildningar till leverantörer och interna intressenter varje år, för att informera om standarder kring mänskliga rättigheter, dela insikter och trender i kommande lagstiftning, samt dela goda exempel som vi hittar bland våra leverantörer.

Miljö

I 2021 började vi utföra miljörevisioner hos våra leverantörer. I vårt miljörevisionsprogram kontrollerar vi legala tillstånd, kemikalieanvändning, avloppsvatten, luftföroreningar och utsläpp, fast avfall och buller.

Vi undersöker också leverantörens energistruktur, om förnybar energi används och hur mycket.

Meny Språk