Redd Barna

Siden 2012 har vi samarbeidet med Redd Barna i Kina. Gjennom Redd Barnas CSR-senter for barnerettighetsspørsmål, CCR CSR, jobber vi for å støtte migrantarbeidere og deres barn i Kina.

Det finnes i dag over 260 millioner migrantarbeidere i Kina, og mange av dem har barn. Når foreldrene flytter til storbyene for å jobbe, etterlates 15,5 millioner barn på landsbygda. Barna vokser ofte opp under tilsyn av andre familiemedlemmer og får treffe foreldrene så sjelden som én gang i året. Noen av barna flytter sammen med foreldrene, men lever ofte i utsatte miljøer, med få ressurser og begrenset tilgang til utdanning og helsevesen.  

Samarbeidet vårt med Redd Barna fokuserer først og fremst på å lære foreldrene hvordan de kan være gode foreldre på avstand eller under migrantforhold. I et eget «Smart watches»-program får foreldrene tilbud om smartklokker for å gjøre det enklere for foreldre og barn å kommunisere med hverandre hver dag, uansett hvor langt unna de bor. 400 arbeidere og 600 barn var involvert i smartklokkeprogrammet.

I 2019 fikk 551 migrantarbeidende foreldre opplæring i foreldreskap på avstand, noe som indirekte gavnet 827 barn. Foreldrene som jobbet på fabrikkene som deltok var ansatt lenger og var mer fornøyd. I 2019 ble opplæringen i foreldreskap også gjennomført av de ansatte på kontoret vårt i Kina.

Meny Språk