QuizRR

Clas Ohlson har i samarbeid med Quizrr utviklet et opplæringsprogram for arbeidere i Kina.

Opplæringen er digital og gjennomføres enten individuelt eller i grupper. Arbeiderne lærer om rettigheter og plikter, engasjement på arbeidsplassen, lønn og foreldreskap. De får først se en rekke filmer med dramatiseringer av ulike situasjoner som kan oppstå i arbeidslivet, før de svarer på spørsmål om det de har sett.

Samarbeidet startet i 2014, da verktøyet ble utviklet og pilottestet på utvalgte fabrikker som Clas Ohlson benytter. Programmet ble lansert i større utstrekning i 2016, og regnskapsåret 2018/2019 la vi til modulen om foreldreskap. Denne modulen retter seg spesielt mot migrantarbeidene foreldre og kommer fra Redd Barnas CSR-senter for barnerettighetsspørsmål.

Fra 2016 til 2019 har flere enn 5500 arbeidere fått opplæring gjennom 12.500 opplæringsøkter.

Meny Språk