Handelens miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Miljøfondet er også regjeringens og handelens verktøy for å bidra til oppfyllelsen av EUs plastposedirektiv, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Som en del av vårt bærekraftsarbeid går 1 krone per plastbærepose vi selger i våre butikker nå til Handelens Miljøfond. Fondet støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer i Norge. Sammen med Handelens Miljøfond jobber vi mot en mer bærekraftig fremtid. Les mer her https://handelensmiljofond.no/.

Meny Språk