Människan

Vi ska vara en inkluderande organisation med nolltolerans mot diskriminering som reflekterar varje hem. En hållbar och långsiktig arbetsgivare med nöjda medarbetare.

Mål: År 2025 ska 15–20 procent av våra medarbetare ha en bakgrund i ett annat land än det de för närvarande arbetar i.

Status*: 9%.

Mål: Vi ska ha en jämn könsfördelning på alla nivåer.

Status*: Totalt 54% män och 46% kvinnor. Koncernledning: 62% män och 38% kvinnor. Alla chefer: 64% män och 36% kvinnor.

Mål: Vi ska öka de anställdas frisknärvaro till 96%.

Status*: 93% (påverkad av Covid.)

Vår ambition är att medarbetare som arbetat i bolaget en längre tid ska erbjudas heltidsanställning.

*2021

Meny Språk