Klimanøytralt og full gjenvinning 2045

Vi vil gjøre det mulig å leve bærekraftig i alle hjem. Vi har et ambisiøst fokus på arbeidet for bærekraft som er basert på vitenskap. Arbeidet bygger på vår innvirkning på planeten, mennesker og samfunnet.

I tillegg til mål som prøver å bruke mindre av jordens ressurser, har vi klare tall på hvordan Clas Ohlson skal være en bærekraftig og langsiktig arbeidsgiver med fornøyde medarbeidere og hvordan vi skal opprettholde fokus på barnerettighetsspørsmål som en tydelig ambassadør for barnerettigheter.

Våre overliggende bærekraftsmål

planet3.jpg

Planeten: Klimanøytralt og full gjenvinning innen 2045

Ved hjelp av en grundig, langsiktig tilpasning av virksomheten vår vil vi bidra til at vi holder oss innenfor planetens grenser, med fokus på klimaavtrykket vårt.

Vi skal jobbe med strategiske tilpasningsprogrammer innenfor innkjøp, produkt og sortiment, kommunikasjon, service og ettermarked for å oppnå våre mål.

Som delmål har vi besluttet at:

  • Våre CO2-utslipp skal reduseres med 50 % i forhold til omsetningen innen 2030, noe som tilsvarer 20 % i absolutte tall.
  • I de to første årene av tilpasningsprogrammet kommer vi til å måle de planlagte tiltakene og deretter vil vi måle konkrete reduksjoner basert på fakta fra hele verdikjeden.

Målene omfatter hele vår verdikjede (scope 1–3). Vår verdikjede omfatter alt fra produksjon og transport til miljøpåvirkningen et produkt har når kunden bruker det, til gjenvinning. Målene er i tråd med 1,5 gradersmålet ifølge parisavtalen, som innebærer at utslippene i verden minst må halveres innen 2030 og etter det ligge nær null innen 2050.

people2.jpg

Mennesker: Være en bærekraftig og langsiktig arbeidsgiver med fornøyde medarbeidere som reflekterer alle hjem

Vi skal være en inkluderende organisasjon med nulltoleranse for diskriminering som reflekterer alle hjem. Vår ambisjon er at medarbeidere som har jobbet i selskapet i lengre tid, skal tilbys heltidsstilling.

  • 15–20 prosent av våre medarbeidere skal innen 2025 ha en bakgrunn fra et annet land enn det de jobber i (8 prosent i løpet av året).
  • Ingen kjønn skal stå for mindre enn 40 % av hver enkel arbeidskategori 20/21. I løpet av året steg andelen kvinnelige ledere til 35 (32) prosent.
  • 96 prosent fremmøte på jobb i regnskapsåret 20/21. (94)

society3.jpg

Samfunnet: Bidra til et rettferdig og velstående samfunn for fremtidige generasjoner – være en barnerettighetsambassadør

Vi har arbeidet med et barnerettighetsperspektiv i flere år. Det er direkte knyttet til tilbudet vårt for alle hjem og barns rett til et trygt hjem og en trygg oppvekst. Vi vil sikre en barndom uten overgrep og med mulighet for utdannelse.

 

Styrke barns rettigheter gjennom blant annet vårt samarbeide med World Childhood Foundation

  • Langsiktige, bærekraftige forbedringer hos våre leverandører og vårt "ansvarsfulle sourcing-program", gjennom videre samarbeide med Sedex, Quizrr og Redd barna.
  • Støtt Clas Ohlson Foundation
  • Sørge for nulltoleranse for korrupsjon og at våre standarder for forretningsetikk følges.

Mer informasjon om våre nye mål og hvordan vi skal nå dem kommer snart!

 

Meny Språk