Vastuullisuusteemojen valinta

Clas Ohlson on valinnut tärkeimmät vastuullisuusteemat tarkan analyysin perusteella.

Viisivaiheinen priorisointiprosessi kuvataan seuraavassa kuvassa ja sen avulla voidaan vuosittain vertailla muutosta teemojen merkityksessä.

 Haastattelemalla Clas Ohlsonin työntekijöitä ja yrityksen ulkopuolisia edustajia, saamme tärkeää tietoa vastuullisuusteemojen tärkeydestä. Ymmärrämme myös paremmin, miten vastuullisuusteemat vaikuttavat riskienhallintaan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

Hallituksen hyväksyntä

Analyysin tulokset käsitellään johtoryhmässä ja konsernin hallituksessa, jossa ne liitetään strategiaan. Keskeisten sidosryhmien syvähaastatteluista saamme lisätietoa Clas Ohlsonin vastuullisuustyön kehityssuunnista. 

Valikko Kieli