Energiatehokkuus

Kasvihuoneilmiö on yhä keskeisempi kysymys yhteiskunnassamme.

Asiakkaat ja muut sidosryhmät odottavat meidän alentavan energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. 

Kasvun jatkuessa on tärkeää, että kuljetusten hiilidioksidipäästöt ja myynti eivät kasva samassa tahdissa.

Yli 80 prosenttia meidän hallinnassamme olevista hiilidioksidipäästöistä liittyy tuotekuljetuksiin, joten meille on ollut erityisen tärkeää alentaa näitä päästöjä. Kuljetusten ohella tehostamme jatkuvasti sähkön ja lämmön käyttöä myymälöissämme, toimistoissamme ja jakelukeskuksessamme.

Työtapamme

Hallitsemme kuljetuksia lisäämällä toimitusvarmuutta, alentamalla kustannuksia ja vähentämällä ympäristövaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että pyrimme lisäämään laiva- ja rautatiekuljetusten määrää. Lähes kaikki Aasian-rahtikuormamme saapuvat laivalla Göteborgin satamaan ja ne kuljetetaan sieltä rautateitse Insjönin jakelukeskukseen.

Suurin osa Euroopasta tulevista tuotteista kuljetetaan rautateitse Helsingborgista Insjöniin. Olemme myös onnistuneet ohjaamaan suuren osan myymälöihin menevistä kuljetuksista rautateille.

Rautatiekuljetusten priorisoinnin lisäksi pyrimme kasvattamaan Aasian-tavarakonttien täyttöastetta.

Myymälät

Myymälöissä käytämme Clas Ohlsonin suunnitteluopasta, jossa kuvataan energia- ja resurssitehokkuuden työvaiheet. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi, että uusiin myymälöihin tulee asentaa LED-valaisimet.  

Tavoitteemme

Kuljetukset

Aikaisempana tavoitteenamme oli alentaa kuljetusten hiilidioksidipäästöjä vähintään 50 prosentilla vuosina 2007–2020 16 grammaan hiilidioksidia tonnikilometriä kohden. Saavutimme tavoitteemme jo toukokuussa 2017. Uusi tavoite on alentaa hiilidioksidipäästöjä suhteessa liikevaihtoomme. 

Jatkamme työtä kuljetusten hallinnoimiseksi ympäristön kannalta suotuisammin Clas Ohlsonin hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi.  Lisäämme rautatiekuljetusten määrää suhteessa kuorma-autoihin, jotta niiden määrä olisi noin puolet maakuljetuksista vuonna 2020. 

Valikko Kieli