Tärkeimmät vastuullisuusteemat

Kahdeksalla priorisoidulla osa-alueella määritellään ympäristöön ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen liittyvät painopistealueet. Niillä kuvataan vastuullisuustyön tavat ja edistymisen mittarit.

Valikko Kieli