Tärkeimmät vastuullisuusteemat

Kahdeksalla priorisoidulla osa-alueella määritellään ympäristöön ja sosiaaliseen vaikuttavuuteen liittyvät painopistealueet. Niillä kuvataan vastuullisuustyön tavat ja edistymisen mittarit.

Yhteiskunnallinen rooli Tarkastelemme vaikutustamme tulevien sukupolvien näkökulmasta, mikä tuo työhömme tarvitsemaamme pitkäjänteisyyttä.
Eettinen liiketoiminta Menettelysääntömme ja eettiset ohjeemme määrittelevät vaatimukset ja toimintatavat, joiden noudattamista työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta edellytetään.
Tuotteiden materiaalit ja kemikaalit Kuluttajien kiinnostus on kasvanut, lakien vaatimukset ovat tiukentuneet ja tietoisuus vaarallisten kemikaalien vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön on lisääntynyt.
Energiatehokkuus Kasvun jatkuessa on tärkeää, että kuljetusten hiilidioksidipäästöt ja myynti eivät kasva samassa tahdissa.
Houkutteleva työpaikka Meille on tärkeää tarjota innostava ja terveellinen työympäristö, jossa työntekijät voivat fyysisesti ja henkisesti hyvin ja kokevat luottamusta, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.
Resursseja tehokkaasti hyödyntävät liiketoimintamallit Resursseja tehokkaasti hyödyntävien liiketoimintamallien myötä Clas Ohlson voi olla rakentamassa entistä kiertävämpää taloutta.
Vastuullisempaa elämäntapaa tukevat tuotteet Vastuullisempaa elämäntapaa tukevien tuotteidemme tulisi olla selvästi vastuullisempia verrattuna vastaaviin perinteisiin vaihtoehtoihin markkinoilla.
Valikko Kieli