Ihmisoikeudet ja työolosuhteet

Yli 70 prosenttia tuotteistamme valmistetaan maissa, joissa menettelysäännöistä poikkeamien riski on kohonnut.

Siksi on tärkeää jatkuvasti valvoa ja seurata, että tavarantoimittajat noudattavat työehtoja, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia vaatimuksiamme.

Menettelysääntöjen noudattamisen seuranta parantaa tavarantoimittajien, heidän työntekijöidensä ja paikallisyhteisön olosuhteita.

Jotta voimme tukea tavarantoimittajiemme kestävää myönteistä kehitystä, toteutamme jatkuvien tarkastuksen ohella myös koulutuksia yhdessä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Työtapamme

Clas Ohlsonin menettelysäännöt määrittelevät tavarantoimittajillemme asetetut vaatimukset ihmisoikeuksien, työlainsäädännön, terveyden sekä turvallisuuden ja ympäristön osalta.

Clas Ohlsonilla on vakiintuneet prosessit sääntöjen noudattamisen valvontaan ja menettelysääntöjen poikkeamien seurantaan.

Ennen yhteistyön aloittamista uuden tavarantoimittajan kanssa, arvioimme, täyttyvätkö vaatimukset tai onko tavarantoimittaja valmis korjaamaan poikkeamat. Jos havaitsemme vakavia poikkeamia, yhteistyötä ei aloiteta. Kutakin tavarantoimittajaa arvioidaan menettelysääntöjen vaatimusten mukaisesti vähintään joka toinen vuosi.

Clas Ohlson on käynnistänyt yhteistyön Sedexin  kanssa. Sedex on maailman suurin eettistä kaupankäyntiä tukeva ohjelma. Yhteistyö vahvistaa tavoitteitamme, tehostaa tarkastustyötämme ja mahdollistaa resurssien keskittämisen strategisiin aloitteisiin, jotka edistävät tavarantoimittajien pysyvää muutosta.

Tavoitteemme

Vähintään 98 prosenttia tavarantoimittajista noudattaa työolosuhteita, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia vaatimuksiamme ilman merkittäviä poikkeamia.

Valikko Kieli