Houkutteleva työpaikka

Kyky houkutella ja säilyttää osaavia työntekijöitä on tärkeää kilpailukyvyn kannalta.

Kun kilpailu hyvästä työvoimasta kiihtyy, Clas Ohlsonille on entistä tärkeämpää olla arvopohjainen ja vastuullinen yritys.

Meille on tärkeää tarjota innostava ja terveellinen työympäristö, jossa työntekijät voivat fyysisesti ja henkisesti hyvin ja kokevat luottamusta, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Clas Ohlson työskentelee aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi poissaolojen vähentämiseksi, erityisesti panostamalla esimiestyöhön, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Hyvä terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat tärkeitä menestystekijöitä.

Uskomme, että monimuotoisuus synnyttää innovaatioita ja auttaa meitä ennakoimaan tulevia tarpeita ja haasteita.

Työtapamme

Meillä on yhteisiä käytäntöjä ja prosesseja, jotka ohjaavat työskentelyä henkilöstöasioissa. Toimintaa ohjataan myös HR-foorumillamme, jossa priorisoimme, koordinoimme, seuraamme ja arvioimme työtämme.

Perehdytysohjelmamme varmistaa, että uudet työntekijät saavat laajan käsityksen Clas Ohlsonin historiasta, arvoista, visiosta, missiosta ja vastuullisuudesta.

Kukin työntekijä saa mahdollisuuden jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja yksilöllisesti räätälöityä lisäkoulutusta, henkilökohtaisesti tai ryhmissä. Clas Ohlson Academy koordinoi ja järjestää koulutusta kaikilla tasoilla ja alueilla, digitaalisesti ja luokkahuoneissa.

Olemme kumppaneita aikuiskoulutuskeskus Amiedun kanssa ja järjestämme työntekijöillemme suunnattuja tutkintotavoitteisia koulutuksia, joiden avulla työntekijät voivat suorittaa ammattitutkinnon työn ohessa.

Uudet työtehtävät tarjoavat mahdollisuuden uusiin haasteisiin konsernin sisällä ja tukevat taitojen syventämistä, suunnan muutosta ja kansainvälistä työskentelyä. Urasuunnittelun ja sisäisen kehityksen avulla varmistamme, että Clas Ohlson -henki siirtyy myös uusille markkinoille.

Tavoitteemme

Sairauspoissaolojen vähentäminen siten, että töissä on keskimäärin yli 96 prosenttia työntekijöistä vuosittain. Vuosina 2016–2017 työssäolojen määrä oli 94 prosenttia.

Koko konsernissa naisten osuus on 42 prosenttia ja miesten osuus 58 prosenttia. Vuosina 2016–2017 naisjohtajien osuus nousi 34 prosenttiin.

Tavoitteemme on, että kussakin ammattiryhmässä kummankaan sukupuolen osuus ei saa olla alle 40 prosenttia. Pyrimme parantamaan ikärakenteen tasapainoa ja rekrytoimaan enemmän vanhempia henkilöitä.

 

Valikko Kieli