Tärkeimmät vastuullisuusteemat

Kahdeksan Clas Ohlsonille tärkeintä vastuullisuusteemaa on esitelty alla. Lue tarkemmin, mitä toimintatapoja ja tavoitteita meillä on niiden suhteen.

1.  Vastuullisempaa elämäntapaa tukevat tuotteet

Clas Ohlsonilla on tärkeä rooli lisätä tietoisuutta tuotteiden ympäristövaikutuksista ja esittää ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme vastuullisempaa elämäntapaa.

Lue lisää tästä

2.  Resursseja tehokkaasti hyödyntävät liiketoimintamallit

Kehittämällä resursseja tehokkaasti hyödyntäviä liiketoimintamalleja voimme edistää yhteiskunnan siirtymistä perinteisestä lineaarisesta valmistus-, käyttö- ja jätekäsityksestä kiertävämpään talouteen.

Lue lisää tästä

3.  Houkutteleva työpaikka

Meille on tärkeää tarjota innostava ja terveellinen työympäristö, jossa työntekijät voivat fyysisesti ja henkisesti hyvin ja jossa he kokevat luottamusta, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Lue lisää tästä

4.  Energiatehokkuus

Kasvun jatkuessa on tärkeää, että hiilidioksidipäästöt eivät kasva yrityksen kasvun tahdissa. Yli 80 prosenttia meidän hallinnassamme olevista hiilidioksidipäästöistä liittyy tuotekuljetuksiin.

Lue lisää tästä

5.  Tuotteiden materiaalit ja kemikaalit

Kuluttajien kiinnostus on kasvanut, lakien vaatimukset ovat tiukentuneet ja tietoisuus vaarallisten kemikaalien vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön on lisääntynyt. Kun asetamme tavarantoimittajillemme selkeät vaatimukset, suoritamme valvontaa ja lisäämme avoimuutta, voimme pysyä askeleen edellä ja ylläpitää asiakkaidemme luottamusta.

Lue lisää tästä

6. Ihmisoikeudet ja työehdot

Yli 70 prosenttia tuotteistamme valmistetaan maissa, joissa on kohonnut riski poikkeamiin menettelysäännöistämme. Siksi on tärkeää jatkuvasti valvoa ja seurata, että tavarantoimittajat noudattavat työehtoja, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia vaatimuksiamme.

Lue lisää tästä

7.  Eettinen liiketoiminta

Clas Ohlsonilla on vahva yrityskulttuuri, ja arvopohjamme luo perustan vastuulliselle ja luotettavalle yritykselle. Menettelysääntömme ja eettiset ohjeemme määrittelevät vaatimukset ja toimintatavat, joiden noudattamista työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta edellytetään.

Lue lisää tästä

8.  Yhteiskunnallinen rooli

Pyrimme vaikuttamaan positiivisesti niissä yhteiskunnissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Näin voimme vahvistaa työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden paikallisten sidosryhmiemme luottamusta.

Lue lisää tästä

Valikko Kieli