Vastuullisuusohjelma

Kestävä kehitys on kannattavan liiketoiminnan edellytys pitkällä aikavälillä. Clas Ohlsonilla ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat on integroitu strategiaan ja organisaation toimintaan. Vastuullisuusohjelmamme motto on ”Kohti kestävää kehitystä.”

Vihreä Kohti kestävää kehitystä -puhekuplamme kertoo sitoutumisesta tuotevalikoimamme vastuullisuuteen. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme tulee voida olla varmoja siitä, että myymämme tuotteet ja palvelut ovat turvallisia käyttää, että ne on valmistettu hyvissä olosuhteissa ja kuljetettu ympäristöä ja ilmastoa mahdollisimman vähän kuormittaen.

Vastuullisuusohjelman varmistamiseksi kehitämme jatkuvasti tuotevalikoimaamme ja palveluitamme, jotta ne mahdollistavat vastuullisemman elämäntavan.

Kohti kestävää kehitystä -motto kuvastaa myös sitä, että yrityksemme on matkalla, ei vielä perillä. Motto selventää myös tavoitteitamme ja kuvaa keskeisiä kysymyksiämme.

Clas Ohlsonilla on kahdeksan vastuullisuusaluetta, jotka viitoittavat matkaamme. Ne on määritelty jäsennellyssä prosessissa, jossa käydään vuoropuhelua yhtiön tärkeimpien sidosryhmien kanssa, ja ne on dokumentoitu priorisointianalyysillä.

Tavoitteet

2020: Vastuullinen tuotevalikoima

Suosimme vastuullista elämäntapaa tukevia tuotteita ja palveluja ja autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutustaan.
Vastuullisella tuotevalikoimallamme on selkeä rooli, joka auttaa Clas Ohlsonin vision saavuttamisessa. Tarkennamme omaa rooliamme kiertotaloudessa.

Pitkäaikainen tavoite: Resurssitehokas arvoketju

Käytämme uudelleen, kierrätämme ja kehitämme uusia tuotteita ja palveluita sekä työskentelytapojamme. Kaiken tavoitteena on resurssitehokkaampi arvoketju.

Kohti resurssitehokasta arvoketjua

Perinteisesti vähittäiskaupassa on ollut kyse tuotteiden myynnistä. Resursseja säästävien, käyttöikää pidentävien ja uudelleen käytettävien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on avainasemassa paremman resurssitehokkuuden saavuttamisessa.

Yksi pitkäaikaisista tavoitteistamme on resurssitehokkaan arvoketjun luominen. Tämän saavuttamiseksi meidän on edistettävä läpinäkyvyyttä, tehostettava ja laajennettava resurssitehokkaiden ratkaisujen valikoimaa osana tuotetarjontaamme.

Valikko Kieli