Yhteistyökumppanit

Työskentely muiden organisaatioiden kanssa on meille luonnollinen osa työtämme.

Ammentamalla asiantuntijoiden tietotaidosta ydinosaamisalueemme ulkopuolella ja tutustumalla muiden organisaatioiden verkostoihin voimme laajentaa osaamistamme ja vaikutustamme. 

Tuemme YK:n lasten oikeuksien periaatteita, jotka ovat kehittäneet YK:n Global Compact, Pelastakaa Lapset ja UNICEF. Lasten oikeuksien periaatteet ohjaavat yrityksiä kunnioittamaan ja edistämään lasten oikeuksia liiketoiminnassaan tuotteiden ja palveluiden osalta sekä työpaikalla, myynnissä että laajemmin yhteiskunnassa.

Tuemme näitä

  • Pelastakaa Lapset
  • Sedex
  • YK:n Global Compact
  • World Childhood Foundation
Valikko Kieli