Väärinkäytösten raportointi

Clas Ohlsonin työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden (asiakkaat, tavarantoimittajat jne.) toivotaan ja heidän odotetaan raportoivan (i) Clas Ohlsonin eettisiä periaatteita tai (ii) menettelysääntöjä koskevista rikkomuksista sekä (iii) sisäisistä rikkomuksista.

Raportointiin sisältyvät ennen kaikkea seuraavat vaiheet:

(i) Clas Ohlsonin menettelysäännöt

Clas Ohlsonin työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita rohkaistaan raportoimaan tilanteista, joissa Clas Ohlsonin menettelysäännöistä on poikettu.

Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen supplychain-report@clasohlson.com

Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä postitse vastuullisuuspäällikölle.

Vastuullisuuspäällikkö

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön
Ruotsi

(ii) Clas Ohlsonin eettiset periaatteet

Jokaisesta eettisiä periaatteitamme koskevasta rikkomuksesta tulee ilmoittaa pääjuristille.

Sähköpostia koskien johtavassa asemassa olevien henkilöiden huomattavia rikkomuksia voi lähettää myös osoitteeseen anti-bribery@clasohlson.se.

Nimettömät ilmoitukset voi lähettää postitse pääjuristille.

Pääjuristi

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön
Ruotsi

(iii) Clas Ohlsonin turvallisuusosasto

Epäilykset sisäisistä rikoksista voi raportoida Clas Ohlsonin turvallisuusosastolle.

Ilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen security@clasohlson.se.

Ilmoituksen turvallisuusosastolle voi tehdä myös nimettömänä postitse. Olisi kuitenkin hyvä, että ilmoittaja antaa yhteystietonsa, jotta voimme keskustella asiasta.

Turvallisuusosasto

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön
Ruotsi

Valikko Kieli