Menettelysäännöt

Menettelysäännöt määrittelevät tavat, joilla toteutamme toimitusketjun seurantaa ja kehittämistä.

Clas Ohlsonin menettelysäännöt sisältävät vaatimuksemme, jotka koskevat itseämme, valmistajia ja toimittajia sekä yhteistyökumppaneita työympäristön, työehtojen ja ympäristövaikutusten valvonnassa sekä korruption torjunnassa.

Lataa

Pyrimme olemaan vastuullinen työnantaja ja yhteisön jäsen. Kaikilla liiketoiminta-aloillamme, mukaan lukien hallinto, hankinnat, jakelu, myynti, korjaus ja tuotteiden loppukäsittely, kunnioitamme ja otamme huomioon ihmisoikeudet, ihmisten terveyden sekä turvallisuuden ja ympäristön. 

Clas Ohlsonin menettelysäännöt on integroitu liiketoimintaamme ja ne määrittävät vaatimuksemme koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä, lasten oikeuksia ja liiketoimintaetiikkaa.

Menettelysäännöt perustuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeisiin ja YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Clas Ohlson tukee YK:n Global Compact -aloitetta.

Meillä on vakiintuneet prosessit sääntöjen noudattamisen valvontaan ja menettelysääntöjen poikkeamien seurantaan. Ennen kuin aloitamme yhteistyön uuden toimittajan kanssa, arvioimme, täyttyvätkö vaatimukset tai onko toimittaja valmis korjaamaan poikkeamat. Jos havaitsemme vakavia poikkeamia, yhteistyötä ei aloiteta. Kukin tavarantoimittaja arvioidaan menettelysääntöjen vaatimusten mukaisesti vähintään joka toinen vuosi.

Valikko Kieli