Eettiset periaatteet

Ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen ja vaaliminen sekä eettisesti kestävä, muita loukkaamaton ja rehellinen liiketoiminta ovat Clas Ohlsonille tärkeitä.

Eettiset periaatteemme kuvaavat Clas Ohlsonin sitoutumista ylläpitämään laadukkaita eettisiä normeja. Tämä tarkoittaa liiketoimintapäätösten tekemistä ilman henkilökohtaista, kolmansien osapuolten tai lähipiirin edun tavoittelua, pidättäytymistä lahjusten ottamisesta, tarjoamisesta ja maksamisesta sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamista. Kaikki Clas Ohlsonin työntekijät saavat koulutusta näissä kysymyksissä, ja heidän on ymmärrettävä, hyväksyttävä ja noudatettava näitä ohjeita.

Lataa

Clas Ohlson noudattaa kansallisia lakeja, Institutet Mot Mutor -järjestön (IMM) ohjeita lahjoista, palkkioista ja muista etuuksista elinkeinoelämässä (Näringslivskoden).

Institutet Mot Mutor (IMM) on aatteellinen elinkeinojärjestö. Sen ensisijaisena tehtävänä on edistää hyviä käytäntöjä elinkeinoelämän päätöksenteossa ja yhteiskunnassa sekä vastustaa lahjusten ja muiden sopimattomien etujen käyttöä tällaisen vaikuttamisen välineinä.

Näringslivskoden-ohjeisto on elinkeinoelämän itsesäätelykeino koskien lahjoja, palkkioita ja muita liiketoimintahyötyjä ja sen tarkoituksena on täydentää ja selkeyttää lainsäädäntöä. IMM hallinnoi Näringslivskoden-ohjeistoa.

Valikko Kieli