24.8.2018

Tärkeintä on omistautuneisuus ja läpinäkyvyys

Olemme asettaneet tavarantoimittajillemme korkeat vaatimukset työolosuhteiden, ihmisoikeuksien ja ympäristövaikutusten suhteen, ja tarkastamme että vaatimukset täyttyvät.

Clas Ohlson on tehnyt vuoden 2017 alusta alkaen yhteistyötä Sedexin kanssa. Sedex on maailmanlaajuinen organisaatio, joka pyrkii parantamaan osto- ja tavarantoimitusketjujen vastuullisuutta ja antaa jäsenilleen pääsyn tietoihin, joiden avulla voidaan edistää työntekijöiden oikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta sekä liiketoiminnan eettisyyttä ja pienentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Tässä on Mandy Liu, CSR-vastuuhenkilömme Kiinassa. 

Mandy, miksi päätimme alkaa tehdä yhteistyötä Sedexin kanssa?

Yhteistyö mahdollistaa tavarantoimitusketjujen paremman tarkkailun. Koska Sedexin suorittamat tarkastukset ovat standardisoituja, tulokset on helppo jakaa eri asiakkaiden kesken. Tämä on tietenkin tehokkaampaa myös tavarantoimittajien kannalta. Samalla motivoimme yhdessä muiden kanssa tehtaita korjaamaan havaitut puutteet. Me ja muut Sedexin asiakkaat pyrimme viemään kehitystä samaan suuntaan ja asetamme samoja vaatimuksia, mikä parantaa tehtaiden tietoisuutta ja antaa niille lisämotivaatiota korjata puutteet. Lisäksi Sedex, toisin kuin monet muut samankaltaiset organisaatiot, antaa meille mahdollisuuden hyödyntää sisäistä kompetenssiamme ja aiempia kokemuksiamme ja integroida Clas Ohlsonin standardit Sedexin säännöksiin.

Kuinka yhteistyö on kehittynyt vuoden aikana?

Olemme käyttäneet paljon aikaa Sedexin standardien ja mallien opetteluun, jotta voisimme integroida sääntöjen noudattamista koskevan ohjelmamme heidän ohjelmaansa. Olemme myös olleet ahkerasti yhteydessä muihin Sedexin jäseninä oleviin yrityksiin tarkoituksenamme ymmärtää, kuinka ne käyttävät alustaa toiminnassaan. Clas Ohlsonin koulutustyökalu QuizRR palkittiin Sedex Awards -tilaisuudessa vuoden 2017 parhaana uutena ohjelmana. Olemme siis oikealla tiellä.

Kuinka Sedex täydentää omia tarkastuksiamme?

Sedexin yhteiset standardit antavat meille käsityksen ajankohtaisista riskitekijöistä. Se auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Sedex jakaa tarkastusten tulokset yhteisellä alustalla, joten näemme, mitkä raportit ovat meidän kannaltamme olennaisia. Meidän ei siis tarvitse suorittaa samanlaista tarkastusta itse, vaan voimme viitata Sedexin raporttiin.

Mikä on vastuullisen tavarantoimitusketjun tärkein edellytys?

Sanoisin, että omistautuminen ja läpinäkyvyys. Kun koko Clas Ohlson yritysjohtoa myöten korostaa näiden asioiden tärkeyttä, sanamme saavat enemmän painoarvoa. Läpinäkyvyys on tärkeää, koska meidän täytyy tietää tarkasti, kuinka hyvin tavarantoimitusketjuumme kuuluvat tehtaat täyttävät vaatimukset. Riippumatta siitä, miten hyvin tai huonosti tavarantoimittaja täyttää vaatimukset, on Clas Ohlsonin tavoitteena aina saada totuudenmukainen kuva, jotta voimme tunnistaa riskit ja tarjota tukea.

Miltä tuleva kehitys mielestäsi näyttää?

Aiomme jatkossakin suorittaa omia tarkastuksia Sedexin käytön lisäksi. Pyrimme auttamaan erityisesti suuria ja tärkeitä tavarantoimittajia ja toimimaan proaktiivisesti. Tahdomme auttaa tavarantoimittajiamme korjaamaan mahdolliset puutteet, jotta ne pystyvät täyttämään vaatimuksemme pitkällä aikavälillä.

Valikko Kieli