8.6.2017

Clas Ohlson nostaa vastuullisuustavoitteitaan

Tilikauden 2016/2017 lopussa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet on jo saavutettu, joten yritys nostaa tavoitetasoa entisestään.

Clas Ohlsonin kaksi tärkeintä vastuullisuustavoitetta liittyvät yrityksen suureen tuotevalikoimaan, jonka tulisi houkutella asiakkaat tekemään vastuullisempia valintoja, ja tavarakuljetusten hiilidioksidipäästöihin, joita tulisi vähentää. 

Clas Ohlsonin aikaisempi tuotevalikoimaan liittyvä tavoite oli nostaa vastuullisempaa elämäntapaa tukevien tuotteiden osuus myynnistä 12 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Koska tämä tavoite on saavutettu jo nyt, tavoite asetetaan 25 prosenttiin vuodelle 2020.

Vastuullisempaa elämäntapaa tukevat tuotteet

– Tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Näemme, että panostuksemme suuriin vastuullisiin tuoteryhmiin, kuten aurinkokennovalaisimiin, LED-lamppuihin ja ympäristömerkittyihin paristoihin, on tuottanut nopeasti tulosta. Siksi tavoittelemme nyt selkeästi suurempaa osuutta kokonaismyynnistä vastuullista elämäntapaa tukeville tuotteille, kertoo Åsa Portnoff Sundström, Clas Ohlsonin vastuullisuusjohtaja.

Clas Ohlsonin tavarakuljetuksia koskeva tavoite oli vähentää niistä aiheutuvia suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuosina 2007−2020. 

– Myös tässä suhteessa kehitys on ollut nopeampaa kuin uskalsimme toivoa, ja samalla kun nostamme tavoitteitamme, muutamme myös mittausta siten, että voimme selkeämmin seurata hiilidioksidipäästöjä suhteessa kasvumme päätavoitteisiin, Åsa Portnoff Sundström kertoo.

Uusi tavoite Clas Ohlsonin tavarakuljetuksista aiheutuville hiilidioksidipäästöille on vähentää niitä suhteessa myyntiin. Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjen ei saa antaa kasvaa samassa suhteessa kuin Clas Ohlson kasvattaa myyntiään ja avaa uusia myymälöitä, tarjoaa uusia palveluja ja laajentuu uusille markkina-alueille. 

Tämän lisäksi Clas Ohlson on asettanut uuden tavoitteen tavarakuljetuksille: Tavarakonttien täyttöastetta tulee kasvattaa 80 prosentista 85 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Valikko Kieli