Ideasta asiakkaalle

Clas Ohlson tarjoaa käteviä, käytännöllisiä ja edullisia ratkaisuja kotiin. Tarkoituksemme on helpottaa ja inspiroida ihmisten arkea. Valikoiman tulee olla houkutteleva, erottuva ja kilpailukykyinen kaikilla markkina-alueillamme.

Valikoiman kehittäminen

Tiedämme, mitä asiakkaat haluavat. Tuotteen hankinta alkaa ideasta, millaisia tarpeita asiakkaillamme tulee olemaan. Idea voi tulla asiakkailtamme, markkinoiden teknisestä kehityksestä, markkinatrendeistä tai jo olemassa olevan tuotteen kehittämisestä. Osto-osastomme kuuntelee herkällä korvalla, jotta voimme reagoida nopeasti asiakkaiden tunnistettuihin tai tuleviin tarpeisiin.

Tältä pohjalta kehitämme jatkuvasti valikoimaamme kätevillä tuote- ja palveluratkaisuilla. Hankimme valikoimaamme sopivia valmiita tuotteita tai olemme itse mukana tuotteiden kehitystyössä. Voimme myös suunnitella tuotteet itse.

Laaja valikoimamme ja miljoonat asiakaskontaktimme antavat meille sekä vastuun että mahdollisuuden edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Lisäämme jatkuvasti vastuullista elämäntapaa tukevien tuotteiden määrää, ja se onkin ensisijainen tavoitteemme tuotevalikoiman kehittämisessä.

Korkeat vaatimukset ja jatkuva arviointi

Asetamme valikoimaamme valittaville tuotteille korkeat vaatimukset toimivuuden, hinnan, laadun, kemiallisen koostumuksen ja valmistusolosuhteiden osalta.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tarjontaamme asiakkaillemme. Uusia tuotteita lisätään, olemassa olevia tuotteita kehitetään ja muutetaan ja vanhoja tuotteita poistetaan valikoimista. Seuraamme tiiviisti trendejä ja kulutusmalleja sekä mukautamme valikoimamme paikallisille markkinoille.

Jatkuva seuranta on tärkeä osa tuotteidemme ja palveluidemme kehitystyötä. Seuraamme jatkuvasti reklamaatiotilastoja ja asiakaspalautteita, joita saamme myymälöiden, asiakaspalvelun ja verkkokaupan välityksellä.

Noin 15 prosenttia tuotevalikoimasta vaihtuu vuosittain, ja asiakkaamme löytävät viikoittain uutuustuotteita myymälöistämme ja verkkokaupastamme.

Hankinta

Meillä ei ole omia tehtaita. Hankimme omien tuotemerkkiemme tuotteet tai tuotemerkittömät tuotteet suoraan tehtailta tai edustajien välityksellä Euroopasta ja Aasiasta. Asiakkaidemme tavoin asetamme korkeat vaatimukset toimivuudelle, laadulle ja hinnalle sekä ihmisten ja ympäristön kunnioittamiselle toimitusketjussa.

Clas Ohlson hankkii tuotteita 730 eurooppalaiselta tavarantoimittajalta ja 630 aasialaiselta valmistajalta. Noin 70 prosenttia kaikista tuotteista valmistetaan Aasiassa, ensisijaisesti Kiinassa, joka on suurin ostomarkkinamme ja jossa meillä on myös omat sisäänostajamme.

Läheinen yhteistyö tavarantoimittajien kanssa

Tehokas hankintaorganisaatio, jolla on omat toimistot Kiinassa ja läheiset suhteet tavarantoimittajiin, sekä suuret volyymit mahdollistavat edullisen tuotevalikoiman tarjoamisen asiakkaillemme.

Panostamme läheiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön tavarantoimittajien kanssa ja olemme vuosien mittaan rakentaneet vahvan tavarantoimittajaverkoston. Näin voimme vähentää hankintakustannuksiamme ja vaikuttaa tuotesuunnitteluun, laatuun ja hintaan sekä luotettavuuteen toimitusvarmuuden ja nopeuden osalta. Kaikkien tavarantoimittajien on noudatettava menettelysääntöjämme.

Ennen yhteistyön aloitusta suoritamme aina teknisen arvioinnin tavarantoimittajan kyvystä toimittaa tuotteita laatuvaatimustemme mukaisesti. Ennen kutakin toimitusta olemme myös paikalla suorittamassa laadunvalvontaa määritellyn rutiinin mukaisesti.

Laadunvalvonta

Teemme kattavia tuotetestejä varmistaaksemme, että tuotteet täyttävät lakisääteiset vaatimukset ennen myyntikanaviimme saapumista.

Ensimmäinen tarkistus suoritetaan, kun teknikkomme testaavat tuotenäytteitä, joita sisäänostajat ovat tuoneet messuilta tai hankintamatkoilta. Tilaus tehdään vasta, kun teknikot ovat arvioineet tuotteen vaatimusten mukaiseksi ja tavarantoimittaja on läpäissyt vastuullisuustarkastuksen. Teemme tehtaalla tarkastuksia tuotannon aikana ja lopputarkastuksen ennen toimitusta. Sen jälkeen suoritamme jatkuvaa seurantaa.

Valvontatoimien laajuutta ohjaava riskiarviointimalli määräytyy tuotemerkin ja tuotetyypin perusteella. Omia tuotemerkkejämme koskevat tiukat vaatimukset toimitusten tarkastuksesta ja testauksesta ennen tehtaalta lähtöä.

Tarjoamme tuotteillemme pitkät, jopa kymmenen vuotta kestävät takuuajat.

Pakkaukset

Pakkaus on tärkeä osa tuotetta. Se suojaa tuotetta kuljetuksen aikana sekä helpottaa esillepanoa ja käsittelyä myymälässä ja kotiin kuljetettaessa. Kierrätys on tärkeä osa toimintaamme ja pyrimme jatkuvasti vähentämään pakkausjätettä. Haluamme pakkaustemme olevan mahdollisimman vastuullisia ja kierrätettäviä.

Valitessamme ja lanseeratessamme uusia tuotteita pakkauksen arviointi ja optimointi ovat nykyisin itsestäänselvyys. Prosessi alkaa pakkauksen materiaalin valinnasta ja muotoilusta, mutta joissain tapauksissa päätämme myös jättää pakkauksen pois.

Pakkausten toimittajia koskevat vaatimukset sisältävät materiaalien ja suunnittelun tavalla, joka pyrkii välttämään tarpeetonta pakkausmateriaalia etenkin niissä tuotteissa, joita myymme suuria määriä.

Logistiikka ja hankinta

Tuotevalikoimamme sisältää lähes 15 000 tuotenimikettä. Kaikki tuotteet kulkevat suuren Insjönin jakelukeskuksemme kautta, jossa tavarat pakataan ja lähetetään myymälöihimme tai suoraan asiakkaalle. Insjönin jakelukeskus on konsernin logistiikkakeskus.

Logistiikka on Clas Ohlsonin toiminnan perusta. Sujuva ja mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä tuottava tuotevirta on tärkeä menestystekijä.

Fiksut toimitukset

Lähes kaikki Aasiasta tulevat tuotteet saapuvat laivalla Göteborgiin ja ne kuljetetaan sieltä rautateitse Insjöniin. Suurin osa Euroopasta tulevista tuotteista kuljetetaan rautateitse Helsingborgista Insjöniin. Laiva- ja rautatiekuljetukset ovat hiilidioksidipäästöjen kannalta hyviä vaihtoehtoja.

Pyrimme jatkuvasti valitsemaan kuljetuksiimme ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja Clas Ohlsonin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Myynti ja palvelu

Clas Ohlsonin myynti tapahtuu helposti saatavilla olevissa myyntikanavissa, joita tukee hyvä asiakaspalvelu. Suurin osa myynnistämme tehdään myymälöidemme kautta, mutta tarjoamme tuotteitamme ja kohtaamme asiakkaan useissa integroiduissa myyntikanavissa.

Meillä on erilaisia myymäläformaatteja ja konseptimme kehittyvät jatkuvasti sijainnin, kilpailun ja asiakkaiden mukaan. Valikoimaltaan suurin myymälämme on verkkokauppamme.

Tarjoamme ainutlaatuista palvelua omissa korjaamoissamme, jotka pidentävät myymiemme tuotteiden käyttöikää.

Tuotteiden käyttö ja kierrätys

Haluamme tuotteidemme olevan helppoja käyttää uudelleen ja kierrättää. Se asettaa vaatimuksia materiaaleille, kemikaaleille, pakkausmateriaaleille ja pakkauksille.

Tuotteiden elinkaari on ratkaiseva ympäristö- ja ilmastovaikutusten alentamisessa.

Varaosavalikoimamme on tärkeä osa tätä työtä, sillä varaosia hyödyntämällä tuotteiden käyttöikä pitenee.

Valikko Kieli