Effektiv logistikk og vareflyt

Clas Ohlson har ingen egne produksjonssteder, men vi støvsuger markedet for å finne de beste tilbudene ut fra våre kunders behov. Sortimentet fornyes kontinuerlig, og vi stiller store krav til funksjon, pris, kvalitet og bærekraftighet i hele verdikjeden.

Clas Ohlson kjøper produkter fra flere hundre forskjellige leverandører fordelt på mer enn 30 land. Sortimentet omfatter nesten 15 000 artikler og ca. 2 000 av disse skiftes ut hvert år. Alt passerer den store distribusjonssentralen vår i Insjön, der varene pakkes om og sendes ut til butikkene eller direkte til kundene. Logistikken er sentral i Clas Ohlson.

Vi tar utgangspunkt i kundens behov

Når vi velger nye produkter ser vi på funksjon, pris, kvalitet og bærekraftighet. Konsumentene blir stadig mer opptatt av produkter som er bærekraftige gjennom hele livssyklusen og produkter som bidrar til en bærekraftig livsstil.

Nært samarbeid med leverandører

Nært og langsiktig samarbeid både med leverandører og produsenter, reduserer innkjøpskostnadene våre og gir oss større innflytelse over både design og kvalitet. Det forenkler også oppfølgingen av våre etiske retningslinjer.

Cirka 65 prosent av produktene våre er produsert i Asia. Clas Ohlson har eget innkjøpskontor i Kina og samarbeide med agenter som gir oss verdifulle erfaringer og tilgang til et stort kontaktnett.

En økt tilstedeværelse i Asia, og fremfor alt i Kina som er det største innkjøpsmarkedet vårt, gir større muligheter til å finne smarte og prisgunstige produkter samtidig som det gir oss bedre mulighet til å kontrollere og påvirke sosiale og miljømessige forhold.

Økt effektivitet i logistikken

En bærekraftig vareflyt, med effektiv logistikk og lave miljøpåvirkninger er en av Clas Ohlsons viktigste fremgangsfaktorer.

Distribusjonssentralen i Insjön er konsernets logistikknav, hvor stort sett alle varer passerer på vei til butikkene våre eller direkte til kundene som handler gjennom katalog, telefon eller på nettet. Omsetningshastigheten er høy, betjening av butikkenes bestillinger foregår automatisk og varene når butikken i løpet av 1-3 dager etter bestilling.  Hver dag sendes det ut cirka 1000 paller til butikkene og 800 forsendelser direkte til kunder.

Smart transport

Vi overfører transporten vår til de mest miljøvennlige transportalternativene, for å redusere Clas Ohlsons utslipp av CO2, fra fly til båt og fra bil til jernbane. Clas Ohlsons generelle miljømål innebærer at de relative utslippene av CO2 skal reduseres med 30 prosent i perioden 2007-2020.

Alt gods som kommer med båt fra Asia til Göteborg blir transportert videre til Insjön med jernbane. Gods fra europeiske leverandører transporteres med lastebil, men samlastes for å øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen.

Store deler av utkjøringene fra Insjön til butikkene har i de siste årene blitt lagt om fra lastebil til jernbane for å redusere utslippene av CO2.