Viktig om kvalitetssikring av produkter

Clas Ohlsons egne varemerker er nøye utvalgt og kvaliteten grundig testet. Våre egne varemerker skal være prisgunstige og ha god kvalitet. 

Risikovurdering

I vår risikovurdering, som bestemmer hvor omfattende kontrollen skal være, tar vi utgangspunkt i produkttype og produsent. På egne varemerker har vi strenge krav til kontroller og stikkprøvetester av hver eneste leveranse, før den forlater fabrikk.

Krav

Våre leverandøravtaler inneholder tydelige krav til kvalitet. Vi arbeider kontinuerlig med å oppnå prisgunstige produkter med god kvalitet på egne varemerker. Vi arbeider også for å minimere bruken av helseskadelige stoffer i produktsortimentet, og har ofte høyere krav enn hva loven tilsier.

Testing

Før nye produkter tas inn i sortimentet foretas avanserte tester av produktenes kvalitet, funksjon, sikkerhet, levetid og andre egenskaper. Testingen utføres først og fremst i våre egne verksteder. Dessuten gjennomføres omfattende kontroller etter våre standarder og krav, på fabrikkene, før varene sendes derfra. Vi samarbeider også med flere uavhengige testinstitusjoner for å sikre produktenes kvalitet og sikkerhet.

Oppfølging

Kontinuerlig oppfølging er en viktig del i kvalitetsarbeidet vårt. Dette for at vi skal kunne samle kunnskap til fortsatt utvikling av produktene. Vi følger reklamasjonsstatistikken og kundeomdømme på produktene våre fortløpende via butikkene, kundetjenesten og nettet.