Våre verdier

Clas Ohlsons sterke grunnverdier er kompasset som guider all innsats i konsernet og gir føringer for hvordan vi forholder oss til hverandre, våre kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.

Clas Ohlson har en nesten hundre år gammel tradisjon innen handel og vi liker å gjøre en god handel. Handel som er bærekraftig og bra for oss og for våre kunder. For oss er det viktig at verdiene er klare, levende og til stede i hverdagen.

Vår firmaånd er en av de mest verdifulle eiendelene våre. Den kommersielle skarpsindigheten er kjernen og hviler på fire pilarer: handlingskraft, varme, nytenking og engasjement.

Handlingskraft

For oss hos Clas Ohlson betyr besluttsomhet at vi får ting til å skje.

Varme

For oss hos Clas Ohlson innebærer varme at vi utstråler vennlighet, omtanke og servicevilje.

Nytenking

For oss hos Clas Ohlson betyr nytenking at ve alltid søker nye muligheter og enkle løsninger.

Engasjement

For oss hos Clas Ohlson innebærer engasjement et personlig ansvar.