Våre verdier

Clas Ohlsons sterke grunnverdier er kompasset som guider oss i alt vi gjør og gir føringer for hvordan vi forholder oss til hverandre, våre kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.

Vi har en nesten 100 år gammel tradisjon innen handel, og vi er lidenskapelig opptatt av å gjøre en god handel som er bærekraftig, bra for oss og bra for våre kunder. For oss er det viktig at verdiene våre er tydelige, levende og til stede i hverdagen.

Clas Ohlson-ånden er en av de mest verdifulle eiendelene våre. Kjøpmannskapet er selve kjernen, i tillegg til våre fire verdier: handlingskraft, varme, nytenkning og engasjement.

Handlingskraft
For oss hos Clas Ohlson innebærer handlingskraft at vi får ting til å skje.

Varme
For oss hos Clas Ohlson innebærer varme at vi utstråler vennlighet, omsorg og servicevilje.

Nytenkning
For oss hos Clas Ohlson innebærer nytenkning at vi ser etter enkle løsninger og nye muligheter.

Engasjement
For oss hos Clas Ohlson innebærer engasjement et personlig ansvar.