Våre markeder

I løpet av de seneste årene har Clas Ohlson ekspandert i høy takt. I dag har vi butikker fordelt på seks land og tar sikte på å bli en ledende internasjonal detaljhandelskjede.

Clas Ohlson tilbyr kundene inspirerende shoppingopplevelser i seks markeder, samt via en voksende e-handel. Ekspansjonen skjer langsiktig og med fokus på bærekraftighet og lønnsomhet.

Sverige

Antall butikker: 88
Første butikk: 1918
Omsetning 2014/15: 3 295 MSEK

Clas Ohlson er et velkjent og etablert varemerke på det svenske markedet. Her fokuserer vi på at kundene skal bli stadig mer fornøyde med oss og å bygge lojalitet.  De svenske kundene setter stor pris på Clas Ohlsons brede sortiment og vårt kunnskapsrike personale. Den sterke markedsposisjonen gjør det mulig å satse på nye kundegrupper.

Våre største konkurrenter er liknende multivarehus, byggvarehus, elektronikkjeder og deler av dagligvarehandelen med utvidet sortiment. Konkurransen har de senere årene blitt intensivert fordi flere andre kjeder har hatt en kraftig ekspansjon.

Norge

Antall butikker: 87
Første butikk: 1991
Omsetning 2014/15: 2 934 MSEK

Befolkningen i Norge har god kjennskap til varemerket Clas Ohlson og en majoritet besøker Clas Ohlson hvert år. De norske kundene setter først og fremst stor pris på Clas Ohlsons brede og prisgunstige sortiment .

Våre største konkurrenter er liknende multivarehus, byggvarehus, elektronikkjeder og deler av dagligvarehandelen med utvidet sortiment. Konkurransen har de senere årene blitt intensivert fordi flere andre kjeder har hatt en kraftig ekspansjon.

Finland

Antall butikker:  39
Første butikk: 2002
Omsetning 2014/15: 747 MSEK

I Finland er kunnskapen om Clas Ohlson stadig økende antall besøkende i butikkene øker hvert år.  Vi fokuserer fortsatt på å øke kunnskapen og bevisstgjøringen om oss på markedet. De finske kundene setter først og fremst pris på det prisgunstige sortimentet vårt og de smarte løsningene.

De største konkurrentene våre er de store kjedene innen dagligvarehandelen, elektronikk og bygg. Konkurransen har blitt intensivert over en lengre periode fordi flere kjeder har ekspandert, men det ser ut til at det er i ferd med å snu nå med at markedet blir svakere. 

Storbritannia

Antall butikker: 7
Første butikk: 2008
Omsetning 2014/15: 355 MSEK (
Omsetningen rapporteres i segmentet Utenfor Norden sammen med De Forenede Arabiske Emirater.)

Tross den tøffe konkurransen i Storbritannia så øker kjennskapen til Clas Ohlson hele tiden. Vi fokuserer fortsatt på å øke bevisstgjøringen om oss på markedet. De brittiske kundene setter først og fremst pris på det prisgunstige sortimentet vårt og våre butikkplasseringer.

De største konkurrentene våre er de store multivarehusene, både de fysiske butikkene og webbutikkene.

Forenede Arabiske Emirater*

Antall butikker: 1
Første butikk: 2014
Omsetning 2014/15: 355 MSEK
(Omsetningen rapporteres i segmentet Utenfor Norden sammen med Storbritannia.)

Gjennom et franchisesamarbeide planlegges det å åpne ytterligere en butikk i Gulfregionen. Etter en evaluering vil man deretter beslutte en fortsatt ekspansjon.

Samarbeidet introduserer Clas Ohlson på et ekspanderende detaljhandelsmarked med over 40 millioner innbyggere og en forventet årlig tilvekst på 8 prosent under de kommende årene.

Vi har et unikt og attraktivt konsept som møter et voksende behov i regionen med det å finne smarte løsninger på hverdagens praktiske problemer.

* Franchise

Tyskland

Antall butikker: 4
Første butikk: 2016

Tre butikker ble åpnet i Hamburg i 2016. Den første ble åpnet på Jungfernstieg (mai),  deretter åpnet Altona (september) og Alstertal (november).