Vi tar utgangspunkt i kundens behov

Det kreves fleksibilitet for at bedriften raskt skal kunne tilpasse seg de endringene som skjer i omverdenen og for å kunne sikre en langsiktig bærekraftig drift. Kjernen i virksomhet vår er det vi tilbyr kundene.  Basert på en grundig analyse av kundene og deres behov, kan vi utvikle, og gjennom alle salgskanaler gi et attraktivt tilbud til kundene.

Strategiske fokusområder

I arbeidet med de langsiktige planene våre har vi valgt å fokusere på seks områder: kundetilbudet, møte med kunden, ekspansjon, leverandørkjeden, måten å jobbe på og våre ansatte.  Med våre kunnskapsrike, serviceorienterte medarbeidere og et klart fokus på hvordan vi skal fortsette å styrke og utvikle Clas Ohlson, skaper vi langsiktige, bærekraftige verdier for våre kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter.

 

Vårt tilbud til kundene

Vi skal være det selvsagte valget ved praktisk problemløsing ved å:

 • Kontinuerlig optimere vareutvalget etter kundenes behov   
 • Se over og optimere vår kategori og produktsammensetning
 • Utvikle service- og reservedelskonsept 
 • Styrke sortimentet med produkter for en bærekraftig livsstil

 

Vår kundeinteraksjon

Vi skal øke våre kunders lojalitet og trekke til oss nye ved å:

 • Forsterke den gode kundeservicen
 • Utvikle salgskanalene til å bli enda mer tilgjengelige og inspirerende
 • Videreutvikle lojalitetsprogrammet Club Clas
 • Styrke eget varemerke på nye markeder og kommunisere vår agenda vedrørende bærekraftighet

 

Ekspansjon

Vi skal fortsette ekspansjonen ved å:

 • Ekspandere i de markedene vi allerede er på
 • Optimere butikkbeliggenhet og format
 • Etablere Clas Ohlson i flere land. Tyskland står for tur
 • Utvikle franchisemodellen og vokse i Gulfregionen
 • Styrke tilbudet til bedriftskunder og lansere Clas Office

Leverandørkjeden

Vi skal optimere vareforsyningen ved å:

 • Arbeide mer integrert med våre prioriterte leverandører
 • Utvikle nye innkjøpsmarkeder
 • Utvikle distribusjonsnettverket
 • Forbedre leveringstider og servicenivåer
 • Redusere CO2-utslippet ved transport av varer

Vår måte å jobbe på

Vi skal effektivisere og forenkle måten å jobbe på ved å:

 • Se over og videreutvikle prosessene våre
 • Optimere organisasjonsstrukturen
 • Implementere det nye forretningssystemet
 • Styrke kulturen og verdiene våre
 • Sørge for at våre etiske retningslinjer følges

Våre medarbeidere

Vi skal sikre en høy ytelse og kundeorientert organisasjon ved å:

• Styrke ledelsen
• Utvikle våre ansattes ferdigheter og skape engasjement
• Gjennomgå belønningssystemet vårt
• Jobbe aktivt med mangfold
• Fremme våre ansattes helse og trivsel