Våre samarbeidspartnere

Vi ser på samarbeid med andre organisasjoner som en naturlig del av vårt arbeid med bærekraft. Ved å ta del i eksperters kunnskap om områder som ligge utenfor vår kjernekompetanse, og ved å få tilgang til andre organisasjoners nettverk tror vi at vi både kan lære mer og påvirke mer.

Barns rettigheter har i lang tid vært et viktig spørsmål for Clas Ohlson, og det er her vi har valgt å legge hovedfokuset vårt i samarbeidet rundt bærekraft.