Vår verdikjede

For å håndtere vår negative og positive påvirkning på en effektiv måte må vi ha forståelse for hvor i verdikjeden vi kan gjøre den største forskjellen. Verdikjedeperspektivet hjelper oss med å identifisere muligheter og risiko, ta ansvar og skape verdier for våre interessenter. Det kan for eksempel handle om sosiale spørsmål, arbeidsrett eller menneskerettigheter, miljø og makroøkonomiske effekter.

Nedenfor beskriver vi hvordan vi kan skape verdi i de forskjellige delene av verdikjeden.

 

Produktutvikling

 • Redusere påvirkning fra produkter under bruk og resirkulering
 • Varemerkedifferensiering

 

 

Produksjon

 • Forbedre forholdene for leverandører, deres ansatte og familier og det lokale samfunnet.
 • Økt tillit til varemerket Clas Ohlson

 

 

Transport

 • Redusere CO2-utslipp fra transport, adresserer en viktig utfordring for Clas Ohlson og for samfunnet.
 • Mer kostnads- og miljøeffektive transportløsninger.
 • Muliggjør ekspansjon i nye innkjøpsmarkeder.

 

 

Virksomhet

 • Høypresterende organisasjon 
 • Tiltrekker og beholder dyktige medarbeidere
 • Økt engasjement hos medarbeiderne

 

 

Salg

 • Differensiert produktspekter som er skreddersydd for framtidens forbrukerkrav
 • Økt salg
 • Redusert energikostnad
 • Engasjerte medarbeidere og lojale kunder
 • Større åpenhet om miljøpåvirkning

 

 

Produktbruk

 • Lojale kunder
 • høy tillit til produktene
 • Mindre avfall og økt ressurseffektivitet
 • Redusert energiforbruk og CO2-utslipp
 • Kostnadsbesparelse

 

 

Sluttfasen i produktsyklusen

 • Bidrar til en sirkulær økonomi
 • Mindre avfall og økt materialgjenbruk
 • Mindre kjemikalier i miljøet