Vår reise

Vi vet at kundene våre i fremtiden vil leve i en verden som vil endre forventningene til oss som selskap.

Ved å hele tiden fortelle om hvilke tiltak vi gjør her, håper vi å kunne engasjere og motivere våre interessenter til å følge oss på vår felles reise herfra til en bærekraftig fremtid.

Julekampanjen for Redd Barna er i full gang

November 2017

Redd Barna-kampanjen er i gang i våre butikken i Sverige, Norge og Finland. I kampanjen ønsker vi, sammen med Redd Barna, at kundene våre kan bidra til å forbedre vilkårene for migrantarbeiderfamilier i Kina.

Clas Ohlson har i de siste årene et strategisk samarbeide med Redd Barna, der målet er å påvirke situasjonen for migrantarbeiderforeldre og deres barn, i Kina.

Sårbarheten hos barn av migrantarbeidere

Det er i dag 269 millioner migrantarbeidere i Kina, og det er 62 millioner barn som er igjen på landsbygda når foreldrene flytter til storbyene for å jobbe. Disse barna vokser ofte opp hos andre familiemedlemmer og får kanskje bare møtt foreldrene sine én gang i året. De barna som flytter med foreldrene sine inn til byer lever ofte i utsatte miljøer med knappe ressurser og begrenset tilgang til utdanning og helsetjenester.

Lek i trygge omgivelser på Bonsen-fabrikken

Hva går pengene til?

I fjor kunne vi sammen med våre kunder bidra med 1,5 millioner kroner til Redd Barnas prosjekt i Kina.

Samarbeidet med Redd Barna har fokus innen tre områder: Støtteprogram og kurs til foreldre, sosial støtte til migrantarbeidstakere og deres barn og etablering av trygge områder for barn ved to fabrikker.

– Vi er utrolig glade for våre kunders og ansattes engasjement. Takket være bidraget kan vi fortsette å hjelpe arbeidsinnvandrere og deres barn. I løpet av 2017 har Redd Barna etablert områder i tilknytning til fabrikker, hvor barna kan være mens foreldrene jobber, og steder de kan være sammen med foreldrene sine en del av skoleferier, sier Åsa Portnoff Sundström, holdbarhetssjef hos Clas Ohlson.

Lekselesing på Bonsen-fabrikken

Støtte til migrantarbeidere og deres barn

Hittil har vi, sammen med våre kunder, bidratt til at 1 201 barn og over 2 297 foreldre og migrantarbeidere har mottatt støtte, blant annet i form av utdanning, en meningsfull fritid, tilgang til helsestell og hjelp til integrering i samfunnet. Vi har også kunnet tilby litt økonomisk støtte til noen få familier, som lever under svært fattige kår. De har bl.a. fått støtte til barnas skolegang.

I løpet av 2017 har nesten 300 migrantarbeidere gjennomgått kurs i det å være foreldre, kalt «avstand uten separasjon», og målet er å nå 1000 arbeidere før året er omme.

Det har også blitt etablert trygge steder, hvor barn kan oppholde seg, ved to fabrikker. Disse har blitt etablert av fabrikkledelsen med støtte fra Redd Barna. Totalt har 46 barn deltatt i aktiviteter der i sommerferien mens foreldrene var på jobb. En fabrikk bestemte seg for å fortsette aktiviteten på fabrikken ut året, fordi det ble så godt mottatt. Den andre fabrikken har som ambisjon å ha området åpent igjen sommeren 2018.

- Mine to barn er så glade for å komme hit og være her. De passer på hverandre så de ikke kommer for seint om morgenen. Jeg er takknemlig ovenfor ledelsen for at vi har fått dette prosjektet hit. Det demper den dårlige samvittigheten og gjør at barna mine har et trygt sted å være. Det hadde vært så bra hvis FCFS* kunne være åpent hver sommer, sa Fu fra Sichuan.

*Factory Child Friendly Spaces – områder ved fabrikken som er gjort i stand for at barn skal kunne være der mens foreldrene jobber.