Prioriterte områder

I arbeidet med bærekraft har vi valgt å ta utgangspunkt i de områdene vi har den største muligheten til verdiskapning og til å redusere en negativ påvirkning.

Produkter for en mer bærekraftig livsstil

Med et sortiment på over 15 000 produkter er det her vi har mulighet til å utgjøre den største forskjellen ut fra et bærekraftperspektiv. Våre kriterier for produkter for en mer bærekraftig livsstil er viktige for å positivt kunne skille ut produkter som er vesentlig mer miljøvennlige enn sammenlignbare produkter. Definisjonen «produkter for en mer bærekraftig livsstil» krever altså ytterligere et nivå utover de kravene vi tidligere har satt i forhold til kvalitet, produktsikkerhet, og at produktene er produsert under gode forhold.

Mål: Andelen produkter for en mer bærekraftig livsstil skal utgjøre minst 25 prosent av salget innen 2020.

Ressurseffektive forretningsmodeller

Samfunnet endrer seg langsomt fra en lineær tankegang på produksjon, bruk og kast til en mer sirkulær økonomi. For at Clas Ohlson på sikt skal kunne bidra til dette kreves ressurseffektive forretningsmodeller som er tilpasset formålet. Når vi i framtiden har flere produkter tilpasset en bærekraftig livsstil, flere bevisste kunder og flere måter å bidra til gjenbruk av utgåtte produkter reduserer vi mengden avfall og den negative påvirkningen på miljøet.

Mål: Utviklingen på området skal analyseres før målene blir satt.

Å være en attraktiv arbeidsgiver

I takt med at vi vokser må vi både tiltrekke oss nye og kompetente medarbeidere samtidig som vi utvikler de ressursene vi har i selskapet. Vi må utdanne og utvikle kompetansen hos våre medarbeidere, kvalitetssikre at vi har fokus på helse og trivsel, og fortsette med å styrke vår ledelse. En del av et fremgangsrikt lederskap er å ta vare på mangfoldet da vi tror det inspirerer til innovasjon og vil hjelpe oss til å forutse behov og utfordringer i våre voksende markeder.

Mål: Tallet på frammøte på jobb skal overstige 96 prosent

Energieffektivitet

Å finne mer effektive transportløsninger er det som gir størst effekt på vårt totale CO2-utslipp. Det innebærer hovedsakelig at vi vil frakte mer av godset vårt via jernbane i stedet for vei, og benytte oss av sjøtransport i stedet for fly. Vi jobber i tillegg med å redusere energiforbruket i den daglige virksomheten – i butikkene våre, på distribusjonssentralen og på kontorene. Med vårt program for energisparing bytter vi om til mer energieffektiv LED-belysning i butikker.

Mål: Å redusere de relative CO2-utslippene samtidig som vi vokser som selskap.

Materialer i kjemikalier og produkter

Kravet fra forbrukere og lovverk rundt kjemikalier og materialbruk i produkter og emballasje blir stadig tøffere. Vi har satt høyere krav enn regelverket tilsier for tekstiler og lærprodukter, og for produkter som brukes av barn samt produkter som kommer i kontakt med hud eller mat. Vi jobber med å forbedre prosessene med å håndtere informasjon om kjemikalier i produktene våre. Med større åpenhet og informasjon vil tilliten fra kundene øke.

Mål: Området må analyseres nærmere i detalj før langsiktige mål og nøkkeltall blir definert.

Menneskerettigheter, barnerettighetsspørsmål og arbeidsvilkår

Vår leverandørkjede består av 600 produsenter og 700 leverandører i cirka 30 land. Selv om Clas Ohlson er en relativt liten kunde hos mange av våre leverandører så ser vi at vi kan gjøre en forskjell ved å stille krav til menneskerettigheter, arbeidsvilkår og i barnerettighetsspørsmål. Ikke minst gjennom samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner kan vi påvirke og støtte leverandørene i arbeidet med menneskerettigheter og bedre arbeidsforhold.

Mål: Utviklingen på området skal analyseres før målene blir satt.

Forretningsetikk

Tillit blir skapt gjennom korrekt oppførsel hos hvert enkelt individ i selskapet. En sterk bedriftskultur der verdigrunnlaget vårt utgjør fundamentet er en god start. I tillegg har vi en struktur og policy internt i selskapet for å støtte enkeltindividet i spørsmålene om forretningsetikk. I våre etiske retningslinjer er det et tydelig rammeverk å forholde seg til for alle medarbeidere og samarbeidspartnere. Mål: At alle medarbeidere innenfor berørte funksjoner i løpet av året skal gjennomføre et kurs i praktisk veiledning innenfor området forretningsetikk.

Mål: Området må analyseres mer i detalj før langsiktige mål og nøkkeltall defineres.

Vår rolle i samfunnet

Ved å jobbe for å være en positiv kraft der vi er til stede, øker vi engasjementet hos medarbeidere, kunder og andre lokale interessenter. Vi er også svært engasjert i arbeidet med å styrke barns rettigheter. Clas Ohlson har i lang tid jobbet forebyggende med spørsmål rundt barnearbeid, produktsikkerhet og ansvarlig markedsføring, men også med andre spørsmål som påvirker barn.

Mål: Området må analyseres mer i detalj før langsiktige mål og nøkkeltall defineres.