Forretningsetikk

Clas Ohlsons forretningsetiske retningslinjer beskriver Clas Ohlsons forpliktelse til å opprettholde høye etiske normer, å ta forretningsmessige beslutninger uten personlig vinning eller til fordel for tredje part eller nærstående, å ikke akseptere, tilby eller betale bestikkelser, samt å følge gjeldene lover og regler.

Dette å ta vare på og vise respekt for mennesker og miljø, og drive forretningsvirksomhet med en høy grad av etikk, integritet og hederlighet utgjør en av hjørnesteinene i Clas Ohlsons bedriftskultur, verdier og handlinger. Alle ansatte i Clas Ohlson får utdanning i, og må forstå, akseptere og ta i bruk disse retningslinjene. Clas Ohlson krever at alle ansatte følger disse retningslinjene for å sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldene lover og Clas Ohlsons bedriftskultur.

Clas Ohlson følger nasjonale lover, Insitutet Mot Mutor («IMM») sine retningslinjer om gaver, belønning og andre fordeler i næringslivet (Näringslivskoden) i tillegg til retningslinjene over.